Korespondencja w sprawach zażaleń belferów i wł...

CAHJP Code: 
HM3/1414.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zażaleń belferów i własników chajderów na ich zamknięcie, ukaranie grzywną i areszt, z powodu niezadowolnego stanu sanitarnego i braku pozwolenia na otwarcie z miast: Brzesko, Mikulince, Tarnopol, Rohatyn, Żabno, Żydaczów, Kraków, Uście Biskupie, Śniatyn, Sędziszów, Dąbrowa, Szczucin, Dobromil, Tarnów, Kopyczyńce.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1877
Size: 
56
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.570
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dozwolenia dla Izraeli...

CAHJP Code: 
HM3/1414.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dozwolenia dla Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jarosławiu na sprzedarz, należącej Gminie obligacji galicyjskiej pozyczki krajowej z 1893 r., wartośc której stanowi 4000 koron, powstalej z fundacji bł. p. Berischa Lifschitza na rzecz budowy łazni gminnej.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1908
Size: 
36
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.562
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów Meschla Knop...

CAHJP Code: 
HM3/1414.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów Meschla Knopfa z Ułanowa przeciw wymierzonego przez Starostwo datku wyznaniowego na rzecz Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jarosławiu.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1905
Size: 
46
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.561
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1414.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Sieniawie. Zawierają protokoły posiedzeń komisji statutowej, Przełożeństwa i rabina Mosesa Halberstama, dotyczących omawiania zmian w statucie gminnym.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1900
Size: 
119
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.557
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwiedzenia zmian w s...

CAHJP Code: 
HM3/1413.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwiedzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie. W sprawie: Zaproszenie na posiedzenie Rady  dla omawiania zmian w statucie gminnym z wykazem nazwisk zaproszonych; Kosztorys na budowe synagogi w Tarnowie i zwrocenie do Starostwa o podniesenie datków domiestykalnych wskutek wykonczenia budowy synagogi.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1908
Size: 
153
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.499
Site collections: 

Korespondencja z Starostwem w sprawie o wysokoś...

CAHJP Code: 
HM3/1413.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w sprawie o wysokość datków domiestykalnych, pobieranych przez Przełożeństwo zboru izraelickiego w Tarnowie. Zawierają protesty członków Gminy żydowskiej, dotyczących kontrolowania rachunków rocznych i rozwiązania zwierchności gminney w Tarnowie.

Date of item:

from: 
1894
  -  
to: 
1897
Size: 
94
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.497
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1413.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie. Zawieraj protokoły posiedzeń Rady wyznaniowj, dotyczących obrad i omawiania zmian w statucie z wykazem nazwisk członków zarządu i rabina Załke Kanareka, i dołączeniem statutu gminnego.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1898
Size: 
153
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.496
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1413.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie, zawierających dozwolenie na pobor i podwyszenie oplat od rzezi koszernej na rzecz projektowanych robot na odnowienie synagogi i ogrodzenie cmientarza. W sprawie kosztorys na oparkanienie cmientarza izraelickiego i budżet gminny.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1907
Size: 
121
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.495
Site collections: 

Korespondencja w sprawie skarg członków Izraeli...

CAHJP Code: 
HM3/1413.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skarg członków Izraelickiej gminy żydowskiej w Tarnowie przeciw przełożonemu zboru izraelickiego Hermanowi Merzowi o nadużycie z gospodarką i funduszami gminnymi. Zawierają powiedomienie o rozwiazanie reprezentacji izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1900
Size: 
149
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.494

Korespondencja z Starostwem w sprawie zatwierdz...

CAHJP Code: 
HM3/1413.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Stryju.

Date of item:

from: 
1880
  -  
to: 
1880
Size: 
40
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.473
Site collections: