Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w gminach żydowskich Gorlice, Biecz, Rzepennik powiatu Gorlickiego z wykazem nazwisk nauczycieli, belferów i iłości uczniów. Zawierają wykazy chajderów utrzymania których było wzbroniono.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1908
Size: 
85
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.146
Site collections: 

Korespondencja w sprawie skarg członków Gminy ż...

CAHJP Code: 
HM3/1411.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skarg członków Gminy żydowskiej w Rzepenniku przeciw poboru zawyszonych datków domestykalnych na rzecz budowy łażni rytualnej.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1908
Size: 
95
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.134
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia zażaleń na...

CAHJP Code: 
HM3/1411.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia zażaleń na prowadzenie ksiąg metrykalnych w Gorlice z dołączeniem rekursu, wniesionego przez rabina Barucha Halberstama, przeciw orzeszeniu zwierchności Starostwa, którym ukarano go na grzywne w 25 koron za nieprawidłowe prowadzenie księgi zaślubin. W sprawie: Wypisy z księgi zaślubin izraelitów w Gorlicach; Świadectwo śmierci Barucha Halberstama, rabina w Gorlicach (26.02.1906).

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1906
Size: 
169
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.132
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1411.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy żydowskiej w Gorlicy, z dołączeniem protokołów posiedzeń Rady gminnej z wykazem nazwisk członków Przełożenstwa wyznaniowego i rabina Barucha Halberstama.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1897
Size: 
46
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.131
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic gmin żydowskich Rzepennik, Gorlice i innych w powiecie Gorlickim z dołączeniem mapy powiatu Gorlickiego. Zawierają statut izraelickiej gminy wyznaniowej i wykaz ojców rodzin żydowskich w Bieczu; Wykaz ojców rodzin żydowskich w mejscowościach do gmin izraelickich powiatu Gorlickiego należących.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1890
Size: 
288
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.129
Site collections: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic gmin żydowskich Rzepennik, Gorlice i innych w powiecie Gorlickim z dołączeniem mapy powiatu Gorlickiego. Zawierają statut izraelickiej gminy wyznaniowej i wykaz ojców rodzin żydowskich w Bieczu; Wykaz ojców rodzin żydowskich w mejscowościach do gmin izraelickich powiatu Gorlickiego należących.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1890
Size: 
288
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.129
Site collections: 

Statut der Israelitische Cultus - Gemeinde in N...

CAHJP Code: 
HM3/1410.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statut der Israelitische Cultus - Gemeinde in Neu Wiśnicz von der Cultus - Gemeinde und ihren Mitglidern.

Date of item:

from: 
1880
  -  
to: 
1882
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.128
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1410.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gminy żydowskiej w Podgórze przeciw nałożonych na nich datków domiestykalnych, przyznaczonych na budowe łażni żydowskiej w Podgórzu.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1896
Size: 
92
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.124
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Klasnie. Zawierają protokół posiedzenia Rady gminnej z powodu wprowadzenia zmian do statutu gminnego z wykazem nazwisk przełożonych.

Date of item:

from: 
1898
  -  
to: 
1905
Size: 
43
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.123
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1410.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Wadowicach przeciw wynnikóm dokonanych wyborów do zwierchności gminnej.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1905
Size: 
26
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.119
Tags: 
Site collections: