Korespondencja w sprawie dochodzenia protestów ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia protestów członków Gminy żydowskiej w Oświęcimie przeciw nadużyć Przełożeństwa i rabina miejscowego Ozjasza Pinkasa Bombacha, dopuszczonych w prowadzeniu gospodarki gminnej.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1908
Size: 
99
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.110
Site collections: 

Korespondencja w sprawie skarg członków gminy ż...

CAHJP Code: 
HM3/1410.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skarg członków gminy żydowskiej w Monasterzyskach na zwierchnośc gminną, dotyczących: zawyszonych poborów od rzezi rytualnej i sprzedaży mięsa koszernego, zakazu utrzymania minianów i inne.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1906
Size: 
38
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.99
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1409;.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Monasterzyskach, dotyczących podwyszenia poborów domestykalnych i taksy pogrzebowej. Zawierają przeliminarz budżetówy za 1900-02 rok, i wykaz płatników datków gminnych.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1908
Size: 
145
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.98
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia skarg rabi...

CAHJP Code: 
HM3/1409.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia skarg rabina Jozefa Hamerlinga i innych Żydów na nadużycia przewodzącego księgi metrykalne izraelickiej gminy wyznaniowej w Szczurowicach Bera Lewinsohna przy udzeleniu ślubów i na pobór pieniądzy przy wydaniu metryk.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1906
Size: 
146
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.90
Site collections: 

Korespondencja w sprawie skargi rabina Szymona ...

CAHJP Code: 
HM3/1409.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skargi rabina Szymona Rosenfelda w Leszniowie na pozwolenie Salomonu Jakóbu Kutenu dawania ślubów małżeńskich.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1905
Size: 
35
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.86
Site collections: 

Korespondencja w sprawie pozwolenia dla Przełoż...

CAHJP Code: 
HM3/1409.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie pozwolenia dla Przełożeństwa izraelickiej gminy wyznaniowej w Założcach na pobieranie opłat od sprzedarzy męsa koszernego.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1904
Size: 
36
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.84
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia przekrocze...

CAHJP Code: 
HM3/1409.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia przekroczeń metrykalnych, dopuszczonych przez prowadzącego księgi metrykalne Gminy żydowskiej w Założcach. W sprawie: korespondencja, dotycząca odzyskania zaległości datków gminnych za lata 1882-83 z wykazem nazwisk dłużników; wykaz platników datków domiestykalnych i budżet Gminy żydowskiej w Założcach za 1887 r.

Date of item:

from: 
1882
  -  
to: 
1907
Size: 
227
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.83
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1409.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminy żydowskiej w Założcach. Zawierają protokoły posiedzeń Rady wyznaniowej w sprawach zmian do statutu Gminy żydowskiej z wykazem nazwisk członków Rady, rownież rabina Uszera Kutina.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1899
Size: 
85
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.82
Site collections: 

Korespondencja w sprawie kształtowania budżetu ...

CAHJP Code: 
HM3/1409.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie kształtowania budżetu izraelickiej gminy wyznaniowej w Wiśniczu Nowym przez razłożenie datków domiestykalnych na członków gminy. Zawierają materiały o dochodzenie zażaleń członków gminy żydowskiej na nielegalne pobory zawyszonych datków domestykalnych.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1907
Size: 
124
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.72
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia zmian s...

CAHJP Code: 
HM3/1409.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia zmian statutu gmin wyznaniowych w Wiśniczu Nowym i Brzesko. Zawierają protokół posiedzeńia rady gminnej w Wiśniczu, dotyczący przyznaczenia Altera Niebenzahla rabinem w Gminie żydowskiej w Wiśniczu Nowym i zmiany statutu gminnego z wykazem nazwisk radnych.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1908
Size: 
48
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.69
Site collections: