כותרמיין בסדר יורד עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנת הופיע עד שנת
המגיד אליעזר ליפמן זילברמן, דוד גורדון, דב גורדון, יצחק שלמה פוקס, יעקב שמואל פוקס ליק, ברלין, קרקוב, וינה 1856 1903
המצפה שמעון מנחם לזר קרקוב 1904 1921
העם דוד ישעיהו זילברבוש קולומיה 1891 1892
הצופה מיכל וולף לבוב 1878 1878
הצופה לבית ישראל גרשם בדר קרקוב 1890 1891
הציר יצחק ויינרט למברג 1861 1862
הצעיר יצחק פרנהוף, יצחק מרגוליות זלוצ'וב 1910 1910
הצפירה מאיר לטריס ז'ולקייב 1824 1824
הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו יעקב בודק, אברהם מנדל מוהר למברג 1837 1839
השחר החדש משה אורנשטיין קרקוב 1893 1893