התוכנית ללימודי יהדות גליציה ובוקובינה במכללת הרצוג

 

 

 

תכנית ללימודי יהדות גליציה ובוקובינה היא תכנית רב תחומית של מכללת הרצוג, בשותפות עם מכון 'עד הנה', המעמידה במרכזה הכשרה רחבה ומעמיקה למחקר בנושא יהדות גליציה ובוקובינה מן המאה השש-עשרה עד לתחילת המאה העשרים. זוהי תכנית תלת-שנתית שנועדה לחשוף בפני המשתתפים בה, גברים ונשים, את הפנים הרבות וההיבטים השונים ביצירה התרבותית של יהדות מזרח אירופה, תוך התמקדות במחוזות גליציה ובוקובינה.

התוכנית מיועדת לתלמידי החוגים מחשבת ישראל, היסטוריה, תורה שבעל פה, וספרות, בעלי מוטיבציה וכישורים טובים במיוחד, המעוניינים להרחיב ולהעמיק את לימודיהם מעבר לתכנית החוג, ואף לכתוב עבודה סמינריונית אחת  בנושא הקשור ליהדות גליציה ובוקובינה.

תלמידי התכנית יזכו למלגה שנתית במשך 3 שנים וכן לליווי אישי, אקדמי ומקצועי במסגרת לימודיהם בתכנית.

מטרות התוכנית:

לעודד לימוד ומחקר מעמיק של יהדות גליציה ובוקובינה בקרב דור הבא של המחנכים במדינת ישראל,  בחינוך הממלכתי דתי ובחינוך הממלכתי.

לתמוך בסטודנטים המתעניינים בנושא ולהעמיד דור של מחנכים ומחנכות, אשר מכירים היטב את הרקע ההיסטורי ואת התרבות של יהדות מזרח אירופה, ובעיקר את זו של יהדות גליציה ובוקובינה לענפיה השונים, על מנת להבטיח את העברת המורשת של יהדות מפוארת זו מדור לדור.

תכנית הלימודים

התכנית היא בהיקף של 15 ש"ש שיתפרסו על פני שלוש שנים. בכל שנה יתקיים שיעור שנתי מקיף ועוד שני קורסים סמסטריאליים שיעסקו ביצירה הספרותית של יהדות גליציה ובוקובינה, בהגות היהודית (רבנית ושאינה רבנית), ביצירה התורנית שהתפתחה בגליציה ובוקובינה, וכן באירועים ההיסטוריים שעומדים ברקע היצירה הן הספרותית והן ההגותית. מלבד הקורסים הפרונטליים יתקיימו גם קורסים מקוונים, סיורים וימי עיון, בפריסה רחבה של נושאים בהיסטוריה, תושב"ע, מחשבת ישראל וספרות. לתלמידי התכנית תינתן האפשרות להשתתף במשלחת התיעוד השנתית של העמותה.

 

תלמידי התוכנית, שנת תשע"ט

 

תוכנית הלימודים, שנת תשע"ט,

תוכנית הלימודים, שנת תש"פ