חיפוש מתקדם

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

כל הפריטים במאגר המידע

שם הפריט סוג הפריט שנים קהילות
1. Andrychów אנדריכוב קהילות Andrychów אנדריכוב
2. Babcze קהילות
3. Babince קהילות
4. Baligród קהילות Baligród
5. Baranezyce קהילות
6. Baranów באראנוב קהילות Baranów באראנוב
7. Bartsitse Dolne קהילות
8. Bartsitse Gurne קהילות
9. Barysh קהילות
10. Batyatyche קהילות
11. Bavoriv קהילות
12. Bednaruv קהילות
13. Bedohora קהילות
14. Begonitse קהילות
15. Belotyn קהילות
16. Belz קהילות Belz
17. Bendnilci קהילות
18. Berekiresz קהילות
19. Berezhany קהילות
20. Bialostok קהילות
21. Bibrka קהילות
22. Biecz קהילות
23. Bielsko-Biała קהילות
24. Bilche Zlote קהילות
25. Bilyi Kamen קהילות