חיפוש מתקדם

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

כל הפריטים במאגר המידע

שם הפריט סוג הפריט שנים קהילות
76. Bzhezhany קהילות
77. Bzhostek קהילות
78. Bzhozdovtse קהילות
79. Bzhozova קהילות
80. Chernelytsia קהילות
81. Cherneyuv קהילות
82. Chertezh קהילות
83. Chestine קהילות
84. Chorniakow קהילות
85. Chortkiv קהילות Chortkiv
86. Chortovets קהילות
87. Chryplin קהילות
88. Chrzanów קהילות Chrzanów
89. Chudets קהילות
90. Chukaluvka קהילות
91. Cieszanów קהילות Cieszanów
92. Cieszyn קהילות
93. Czarda קהילות
94. Czarda קהילות
95. Czarnomoschow קהילות
96. Czarnotozec קהילות
97. Czernowitz קהילות
98. Dachowce קהילות
99. Dębica קהילות
100. Delatyn קהילות