חיפוש מתקדם

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

כל הפריטים במאגר המידע

שם הפריט סוג הפריט שנים קהילות
126. Dybkuv קהילות
127. Dynów קהילות
128. Dzhviniach קהילות
129. Dzików קהילות
130. Felsztyn (Skelivka) קהילות Felsztyn (Skelivka)
131. Fisahoraczon קהילות
132. Fraifeld קהילות
133. Fryshtak קהילות
134. Galicia קהילות
135. Ganie קהילות
136. Gduv קהילות
137. Globikova Gurna קהילות
138. Gloguv קהילות
139. Godova קהילות
140. Gologury קהילות
141. Gorlice קהילות
142. Gottgory קהילות
143. Grabovets קהילות
144. Grodzisko Dolne קהילות
145. Grudek Yagellonski קהילות
146. Grybuv קהילות
147. Gurakhumora קהילות
148. Gvozd קהילות
149. Hachuv קהילות
150. Halich קהילות