הצופה

כותר: 
הצופה
תת-כותר: 
צופה ומביט על כל הנעשה בקרב בית בית ישראל ומודיע גם דברי תורה חכמה ומדע
עורך/עורכים: 
מיכל וולף
מוציא לאור: 
אברהם אבוש אייזנר
מקום פרסום: 
לבוב
הופיע משנת: 
1878
הופיע עד שנת: 
1878
שפה: 
תאור: 

כתב עת הכולל חדשות, יצירות ספרותיות ומאמרי מדע פופולרי, שממנו הופיע שתי חוברות

הערות: 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 623 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 280—281. 

סוג אוביקט: 
Publication