כותרמיין בסדר יורד עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנת הופיע עד שנת
דער יוד יהושע חנא רבניצקי, מיכאל ברקוביץ', יוסף לוריא קרקוב 1899 1902
דראהאביטשער צייטונג אהרן הירש זופניק דרוהוביץ' 1883 1912
דרכי ציון קרקוב 1898 1898
האור צבי אלעזר טלר, דוד ישעיהו זילברבוש בוטושני, למברג 1882 1883
האשכול יעקב שמואל פוכס, עזריאל גינציג קרקוב 1898 1913
הזמן / רוח הזמן ראובן ברודס קרקוב 1890 1891
החלוץ יהושע השל שור למברג, ברסלאו, פרנקפורט 1852 1889
היהדות ראובן אשר ברודס, יהושע מזח למברג 1885 1885
היהודי הנצחי יוסף כהן צדק למברג 1865 1866
המבשר אברהם יצחק מנקיס, יוסף כהן צדק, דוד כהן צדק לבוב 1861 1867