כותרמיין בסדר יורד עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנת הופיע עד שנת
אבני נזר מאיר לטריס וינה 1853 1857
אוצר הספרות/ בית אוצר הספרות שאלתיאל אייזיק גרבר, משה מרגל, ראובן אשר ברודס ירוסלב, קרקוב, פשמישל 1887 1902
אוצר חכמה יוסף כהן צדק למברג 1859 1865
אוצר נחמד יצחק בלומנפלד וינה 1856 1863
אור תורה יוסף כהן צדק למברג, פרנקפורט 1874 1874
ביכורים ורשה, קרקוב 1907 1907
בית המדרש מיכה יוסף ברדיצ'בסקי קרקוב 1888 1888
בית ישראל קרקוב 1910 1910
בכורי העתים שלום הכהן, משה סגל לנדא, שלמה פרגמנטר, יששכר בר שלזינגר, יצחק שמואל רג'יו, ויהודה ייטלס וינה 1820 1831
בכורים נפתלי קלר וינה 1864 1865