האור

כותר: 
האור
עורך/עורכים: 
צבי אלעזר טלר, דוד ישעיהו זילברבוש
מקום פרסום: 
בוטושני, למברג
דפוס: 
Löwy & Alkalay, Pressburg
הופיע משנת: 
1882
הופיע עד שנת: 
1883
שפה: 
תאור: 

ירחון בעל מגמה ספרותית-מחקרית. הופיעו ממנו שמונה חוברות. הכותבים: הן בני גליציה, בהם לצד העורכים, גם הלל כהנא, יהודה לייב לנדא, נפתלי מנדל שור, משה אורנשטיין ומיכל וולף, הן מחברים מהארצות שסביבה, ובהם משה לייב ורמן, דוד כהנא, מנחם מנדל דוליצקי, י"א גוטליב, יוסף בריל, מרדכי דושק, חיים יונה גורלנד, מ"ד דנציגר, אברהם בר גוטלובר, מיכל זיידמן, אפרים דיינרד, משה זייפרט ואמיל נכמנידס. הופיעו ממנו שמונה חוברות.

הערות: 

האור: יאיר אור על דרכי עמנו מיום היותם עד היום הזה, בו יבואו: א) מאמרים מעוררים לכל דבר טוב ומועיל ולהשיב נדחי ישראל. ב) תולדות אנשי שם, דברי הימים ומאמרי חכמה. ג) ספורים המתארים דרכי עמנו. ד) שירים.  ה) מכתבי מסע מנוסעים מתבוננים על תהלוכות אחינו. ו) בארי מקראות ואגדות על פי חקי הדקדוק וההגיון. ז) בקרת ספרים בלי משוא פנים, ירחון, בעריכת צבי אלעזר טלר ודוד ישעיהו זילברבוש (מחוברת ג' – רק זילברבוש), 8 חוברות, חוברות 1—2 – בוטושן (דפוס דוד לאווי ואברהם אלקלעי, פרסבורג) תרמ"ב, חוברת 3 – ?, חוברות 4—8 – למברג תרמ"ב 1882 – תרמ"ג 1883.

[14] – חוברת 1, בוטושן תרמ"ב (עמ' 1—32); [52] – חוברת 2, בוטושן תרמ"ב 1882  (33—64); [90] – חוברת 3, 1882 (65—96); [130] – חוברת 4, למברג תרמ"ג 1882 (מכאן ואילך – דפוס אנה ויידוביץ' למברג תרמ"ב) (97—128); [172] – חוברת 5, למברג תרמ"ג 1882 (129—152); [200] חוברת 6, למברג תרמ"ג (153—220); [274] – חוברת 4 [7!], למברג תרמ"ג 1883 (221—252); [312] חוברת 8, למברג תרמ"ג 1883 (עמ' 253—304).

בהמשך – תוספות: דוד כהנא, מבוא לפרשת בלעם; אפרים דיינרד, מסע בארץ הקדם. הצד העמודים 26, 93, 99, 208, 227, 298, 299.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 28 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 296—297.

סוג אוביקט: 
Publication