כותרמיין בסדר יורד עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנת הופיע עד שנת
מגד ירחים יוסף כהן-צדק למברג 1855 1857
מגיד משנה מרדכי וייסמן-חיות למברג 1872 1872
מחזיקי הדת/ קול מחזיקי הדת יהושע ליפסקר, יהודה קרונגולד לבוב 1879 1914
מכתבים מאיר לטריס למברג (?), ז'ולקייב (?) 1827 1827
נגה השחר/השחר ירמיהו פרנקל ז'שוב-יאסלו, למברג 1907 1908
נוגה הירח בריש גולדנברג טרנופול, למברג 1871 1880
סנונית נתן צ'צקס, גרשון שופמן לבוב 1910 1912
ספר אהל מועד יקותיאל אריה קמלהר קרקוב 1898 1901
ספר גנזי נסתרות יוסף יצחק קובק במברג 1868 1878
ספר החולץ יהושע השל שור למברג 1861 1861