הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו

כותר: 
הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו
עורך/עורכים: 
יעקב בודק, אברהם מנדל מוהר
מקום פרסום: 
למברג
דפוס: 
דפוס חוה גרוסמן
הופיע משנת: 
1837
הופיע עד שנת: 
1839
שפה: 
תאור: 

מאסף משכילי עברי בעל מגמה ביקורתית-מדעית, שכלל ביקורות הן כנגד המלומדים הנ"ל, יצחק שמואל רג'יו, שלמה יהודה רפפורט ושמואל דוד לוצטו, הן כנגד כלל משתתפי כרם חמד. כולל מאמרי ביקורת מאת חבורה של ארבעה מחברים גליצאיים שכינו עצמם 'הרואים', שני העורכים, וכן נחמן יצחק פישמן ויעקב מנטש.

הערות: 

תוכן:

חוברת 1: נוסדה על ספרי יש"ר מגערץ ואגרותיו

3 – הקדמה

4—16 – פישמן, נחמן יצחק, 'אגרת ראשונה'

17—29 – מוהר, אברהם מנדל, 'אגרת שנית'

30—51 – [בודק, יעקב], 'אגרת שלישית'

51—64 – מנטש, יעקב, 'אגרת רביעית'

 

חוברת 2: נוסדה על ספרי הרב הגדול ר' שי"ר הכהן ועל דברי המשכיל שד"ל מפאדובה.

 

5—6 – 'ראש דבר אל בני עמי!'

7—56 – פישמן, נחמן יצחק, 'אגרת ראשונה'

56—98 – מוהר, אברהם מנדל, 'אגרת שניה'

99—161 – בודק, יעקב, 'אגרת שלישית'

161—167 – מנטש, יעקב, 'קונטרס עין רואה, והוא אגרת רביעית הנספח אל ספר הרואה'

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 706 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 74—76.

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

סוג אוביקט: 
Publication