הציר

כותר: 
הציר
עורך/עורכים: 
יצחק ויינרט
מקום פרסום: 
למברג
דפוס: 
S.L. Kugel, Lewin et Comp.
הופיע משנת: 
1861
הופיע עד שנת: 
1862
שפה: 
תאור: 

כתב עת משכילי שביקש לתרום לשוויון זכויות ליהודים ולהשכלתם, דרך מאמרים רבים בתחומי הטבע וההמצאות החדשות, וכן מאמרים בתחומי היהדות, שירים וסיפורים. הופיעו ממנו 22 חוברות.   

הערות: 

הציר, שנה ראשונה, גיליונות 1—22, הופיעו בד"כ פעמיים בשבוע, בימים שלישי ושישי, בעריכת יצחק ויינרט, דפוס ש. ל. קוגל, לוין ושות', למברג ב' כסלו תרכ"ב, 5.11.1861 – ב' אדר שני תרכ"ב, 4.3.1962.  

לכל חוברת נלווה מוסף בשם 'אמרי נעם', שמהגיליון השלישי (ט' כסלו, 12.11) נוספה לו כותרת משנה: 'אמרי נעם: והוא קבוצות דברי מדע מליצות נמרצות שירים נשגבים ובאורי כ"ק'

לפני הגיליון הראשון הופיע גיליון לדוגמה, בערב חג סוכות תרכ"ב, אמצע ספטמבר 1861.

הגיליונות: 1 – ב' כסלו תרכ"ב, 5.11.1861; 2 – ה' כסלו; 3 – ט כסלו [12.11]; 4 – יב כסלו; 5 – טז כסלו; 6 – יט כסלו; 8 – כג כסלו [כפי שמופיע ב"אמרי נעם", ולא בעמוד השער]; 9 – כו כסלו; 10 – רח טבת; 11 – ג' טבת; 12 – ז' טבת; 13 – יד טבת; 14 – יז טבת; 15 – כא טבת; 16 – כא טבת; 17 – כט טבת; 18 – ב' שבט; 19 – ז' שבט  [7.1.1862]; 20 – יד אדר א; 21 – יח אדר; 22 – ב אדר שני [4.3.1962].

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 639 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 181—182.

 

סוג אוביקט: 
Publication