Korespondencja ze Starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/601.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem w Śniatynie w sprawie założenia Stowarzyszenia dobroczynnego Żydowskiego "Obes Bethaus" w Śniatynie. (Statut w języku Niemieckim.)

Date of item:

from: 
1905
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 70 1042

Korespondencja ze Starostwem w Rohatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/601.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem w Rohatynie w sprawie założenia Stowarzyszenia dobroczynnego Żydowskiego "Dorsze Tow" w Rohatynie, Bukaczowcach. (Statut w języku Niemieckim.)

Date of item:

from: 
1886
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 70 1040

Korespondencja ze Starostwem w Stanisławowie w ...

CAHJP Code: 
HM3/601.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem w Stanisławowie w sprawie założenia Stowarzyszenia dobroczynnego Żydowskiego "Hachnasas Kaleh" w Stanisławowie (Statut w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1905
Size: 
25
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 70 1036

Lista szynkarzy w Galicji, którzym zezwołono sp...

CAHJP Code: 
HM3/601.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Lista szynkarzy w Galicji, którzym zezwołono sprzedawać detalicznie trunki (wykaz nazwisk).

Date of item:

from: 
1800
Size: 
21
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 62 888

Korespondencja ze starostwem w sprawie założeni...

CAHJP Code: 
HM3/600.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie założenia Towarzystwa rzemeślników Żydowskich "Jad Charuzim" w Obertynie (Statut w języku Niemieckim; spis członków).

Date of item:

from: 
1872
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 62 426

Korespondencja ze starostwem w sprawie założeni...

CAHJP Code: 
HM3/600.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie założenia Towarzystwa rzemeślników Żydowskich "Jad Charuzim" w Grzymałowie (Statut w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1883
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 62 425

Korespondencja ze starostwem w sprawie założeni...

CAHJP Code: 
HM3/600.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie założenia Towarzystwa rzemeślników Żydowskich "Jad Charuzim" w mm. Brzeżanach, Tarnowie, Tousciu, Horodence i Czortkowie (Statuty w języku Polskim i Niemieckim; spisy zarządów).

Date of item:

from: 
1876
Size: 
160
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 62 424

Korespondencja ze starostwem w sprawie założeni...

CAHJP Code: 
HM3/600.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie założenia towarzystwa dobroczynnego Żydowskiego "Austria" w Zaleszczykach (Statut w języku Polskim i Niemieckim).

Date of item:

from: 
1875
Size: 
32
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 62 423

Korespondencja ze starostwem w sprawie założeni...

CAHJP Code: 
HM3/600.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie założenia nowego okopiska (cmentarza) Żydowskiego w Dynowie.

Date of item:

from: 
1889
Size: 
70
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 59 232

Korespondencja ze starostwem w sprawie założeni...

CAHJP Code: 
HM3/600.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie założenia okopiska (cmentarza) Żydowskiego w Brodach.

Date of item:

from: 
1888
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 59 231