Dokumenty, dotyczące działalności gminy żydowsk...

CAHJP Code: 
HM3/652.14
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty, dotyczące działalności gminy żydowskiej Lwowa:1. Zbierania datków na rzecz akcji paschalnej "Kimcha de Pascha".2. Wsparcia działalności towarzystwa "Pomoc sieroca" i Zakładu sierot żydowskich, z dołączeniem sprawozdania.3. Zamiarz wybudowania parterowego pawilionu leczenia chorob infekcyjnych na gruncie szpitala żydowskiego, i inne.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
100
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1722

W sprawie nieprzyłączenia Gminy izraelickiej we...

CAHJP Code: 
HM3/652.11
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie nieprzyłączenia Gminy izraelickiej we Lwowie do petycii rabinów grona "Machsike Hadas" o znieśienie punktów Ustawy z 21.03.1890 r., o wymaganiach kwalifikacji rabinów gminnych; zawiera dziennik "Machsike Hadas", N28, 7.05.1909, Lwów.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
26
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1718

Statut fundacji im. Race Schein dla wyposażenia...

CAHJP Code: 
HM3/652.10
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Statut fundacji im. Race Schein dla wyposażenia biednych dziewcząt żydowskich (utworzona 1.02.1909 według testamentu bl. p. Race Schein, zmarłej 2.12.1911 r.)

Date of item:

from: 
1909
Size: 
20
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1717

W sprawie stworzenia ogólno-austriackiego Związ...

CAHJP Code: 
HM3/652.09
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie stworzenia ogólno-austriackiego Związku gmin izraelickich i wydziału krajowego w Galicii, z dołączeniem korespondencji, statutów i innych dokumentów. Zawiera program i kosztorys dwutygodnika gmin izraelickich Galicii, którego redaktorem widocznie miał być Majer Bałaban.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
127
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1715

W sprawie zezwolenia dla młodzieży żydowskiej s...

CAHJP Code: 
HM3/652.08
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie zezwolenia dla młodzieży żydowskiej szkól średnich na nabożenstwo za poległych Polaków wyznania mojżeszowego w czasie styczniowego powstania 1863 r.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
8
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1712

W sprawie kupna miejśc na cmentarzu żydowskim w...

CAHJP Code: 
HM3/652.07
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie kupna miejśc na cmentarzu żydowskim we Lwowie.

Date of item:

from: 
1900
Size: 
145
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1710

W sprawie mianowania przez Radę Szkolną miejską...

CAHJP Code: 
HM3/652.06
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie mianowania przez Radę Szkolną miejską nauczycieli religii mojżeszowej i języka hebrajskiego w szkolnych zakładach m. Lwowa. Zawiera rozkłady zajęć nauczycieli religii mojżeszowej w szkolach powszechnych Lwowa.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
153
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1703

W sprawie mianowania przez Radę Szkolną krajową...

CAHJP Code: 
HM3/652.05
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie mianowania przez Radę Szkolną krajową nauczycieli religii mojżeszowej w szkolnych zakładach m. Lwowa i Galicji, pomiędzy innymi profesorów Majera Bałabana i Mojżesza Schorra.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
81
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1701

Sprawozdanie nauczyciela rabina d-ra Jechezkiel...

CAHJP Code: 
HM3/652.04
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Sprawozdanie nauczyciela rabina d-ra Jechezkiela Cary do Rady gminy izraelickiej, dotyczące wykładania nauki religii mojżeszowej w zakładach szkolnych m. Lwowa.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1700

O działalności zarządów Wielkiej i Małej ("Ture...

CAHJP Code: 
HM3/652.03
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

O działalności zarządów Wielkiej i Małej ("Turej Zahaw") synagog Lwowa, w sprawie remontu, elektryfikacji i wymalowania wnętrza bożnicy "Turej Zahaw".

Date of item:

from: 
1908
Size: 
39
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1691