Korespondencja ze starostwem w sprawie regulami...

CAHJP Code: 
HM3/600.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie regulaminu szpitala żydowskiego w Krakowie (Statut, spis leków).

Date of item:

from: 
1904
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 59 79

Korespondencja ze starostwem w sprawie przebudo...

CAHJP Code: 
HM3.600.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie przebudowy gmachu i otwarciaszpitala żydowskiego w Przemyśliu.

Date of item:

from: 
1903
Size: 
24
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 59 66

Korrespondenz mit dem österreichischen Innenmin...

CAHJP Code: 
HM3/600.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korrespondenz mit dem österreichischen Innenministerium betr. Finanzierung des jüdischen Krankenhauses in KrakowKorepondencja z Ministerstwem spraw wewnątrznych w sprawie subsydii dla magistratu do budowy szpitala żydowskiego w Krakowie (w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1863
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 59 62 G

Korespondencja ze starostwami w sprawie Statutu...

CAHJP Code: 
HM3/600.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawie Statutu towarzystwa dla wspierania studentów Żydów we Lwowie (Statut w języku Polskim i Niemeckim); Uniwersytetu ludowego Żydowskiego w Krakowie (Statut);Związku feryalnego akademików żydowskich "Bar-Kochba" w Stanisławowie (Statut); Związku feryalnego postępowej młodzieży akademickiej w Przemyślu (Statut); Stowarzyszenia samopomocy żydowskich słuchaczy szkół wyższych w Tarnowie (Statut).

Date of item:

from: 
1875
Size: 
68
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 58 487

Korespondencja ze starostwem w sprawie Statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/600.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie Statutu stowarzyszenia robotników ogolno-zawodowego Żydowskiego "Vorverts' ("Naprzód") w Kolomyji {Statut).

Date of item:

from: 
1908
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 58 214

Korespondencja ze starostwem w sprawie Statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/600.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie Statutu stowarzyszenia robotników ogolno-zawodowego Żydowskiego "Vorverts' ("Naprzód") w Husiatynie {Statut).

Date of item:

from: 
1908
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 58 213

Korespondencja z Ministerium spraw wewnetrznych...

CAHJP Code: 
HM3/600.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Ministerium spraw wewnetrznych i ze starostwem w Stanisławowie w sprawach stowarzyszenia dobroczynnego Żydowskiego "Linas Hazedek" w Stanisławowie (sprawozdania; spis członków; Statut w języku Yiddisz i Niemieckim).

Date of item:

from: 
1892
Size: 
121
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 58 192

Korespondencja ze starostwem w Kołomyji w spraw...

CAHJP Code: 
HM3/600.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Kołomyji w sprawie proektu urządzenia dla wywozu odkrywki z kamienołomii Salomona Griffla i Jozefa Ellenberga z Nadwórnej i o pozwolenie na założenie kolejki (opis techniczny).

Date of item:

from: 
1907
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 57 748

Korespondencja ze starostwem w Buczaczu w spraw...

CAHJP Code: 
HM3/599.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Buczaczu w sprawie zabronienia handlarzu Szulimowi Sussmanu wywozu materyału z lasu dworskiego drogą samowładnie otwartą (odezwa, sprawozdania).

Date of item:

from: 
1890
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 57 595

Korespondencja ze starostwem w Czortkowie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/599.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Czortkowie w sprawie rekursu rabina Dawida Mojzesza Friedmana przeciw konsensu gminie wyznaniowej Żydowskiej Czortkowa na założenie nowego wodociągu.

Date of item:

from: 
1896
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 57 55