Protest stowarzyszenia "Machzike Hadas" przeciw...

CAHJP Code: 
HM3/651.04
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Protest stowarzyszenia "Machzike Hadas" przeciwko założenia instytutu teologicznego we Lwowie dla kształcenia nauczycieli religii i rabinów żydowskich.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
12
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1637

W sprawie utworzenia osobnej gminy wyznaniowej ...

CAHJP Code: 
HM3/651.03
Collection name: 
C. K. Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

W sprawie utworzenia osobnej gminy wyznaniowej izraelickiej w Borysławiu, z dołączeniem oświadczeń zgody ze sprawą przykahałków powiatu Drohobyckiego: Bania Kotowska, Kropiwnik i Rybnik

Date of item:

from: 
1910
Size: 
96
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.639, оп.1, д.188

W sprawie utworzenia osobnej gminy wyznaniowej ...

CAHJP Code: 
HM3/651.02
Collection name: 
C. K. Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

W sprawie utworzenia osobnej gminy wyznaniowej izraelickiej w Borysławiu, z dołączeniem protestów przykahałków powiatu Drohobyckiego: Bania Kotowska, Dołhe, Kropiwnik, Majdan, Mrażnica, Podbuż, Rybnik, Schodnica, Tustanowice przeciwko utworzenia w Borysławiu odrębnej gminy żydowskiej.

Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.639, оп.1, д.187

W sprawie utworzenia osobnej gminy wyznaniowej ...

CAHJP Code: 
HM3/651.01
Collection name: 
C. K. Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

W sprawie utworzenia osobnej gminy wyznaniowej izraelickiej w Borysławiu, z dołączeniem kosztorysów i sprawozdań budżetowych, dotyczących gminy żydowskiej Drohobycza, listy podatkowej płatników żydowskich w Borysławiu, mapy powiatu Drohobyckiego, i innego.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
117
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.639, оп.1, д.186

W sprawie rozwiązania rady wyznaniowej izraelic...

CAHJP Code: 
HM3/650.15
Collection name: 
C. K. Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

W sprawie rozwiązania rady wyznaniowej izraelickiej w Bolechowie z powodu nieobjęcia urżądów po wyborach nowej rady wyznaniowej (25.02.1909), i załatwienia tymczasowej administracji wyznaniowej z Izakiem Dogilewskim na czele, kierownikiem 4-klasowej szkoły izraelickiej w Bolechowie.

Date of item:

from: 
1911
Size: 
144
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.639, оп.1, дд.184

W sprawie wyborów do Rady wyznaniowej żydowskie...

CAHJP Code: 
HM3/650.14
Collection name: 
C. K. Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

W sprawie wyborów do Rady wyznaniowej żydowskiej Bolechowa w latach 1905, 1909-1910 z dołączeniem listów wyborców żydowskich i innych dokumentów gminnych, dotyczących rezygnacji rabina Chaskla Landau, i mianowania Szlomy Perlowa na stanowisko rabina Bolechowa.

Date of item:

from: 
1905
Size: 
137
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.639, оп.1, дд.181, 182

W sprawie subwencji na odbudowę bożnicy w Liści...

CAHJP Code: 
HM3/650.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie subwencji na odbudowę bożnicy w Liściu, zrujnowanej w czasie wojny.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.108, д.150

W sprawie zatwierdzenia statutu "Stowarzyszenia...

CAHJP Code: 
HM3/650.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Stowarzyszenia robotników ogólno-zawodowego ("Naprzód")" w Kołomyji.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.108, д.122

W sprawie zatwierdzenia statutu "Zjednoczenia ż...

CAHJP Code: 
HM3/650.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Zjednoczenia żydowskich funkcyonaryuszów kolejowych dyrekcji okręgu Stanisławowskiego".

Date of item:

from: 
1920
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.108, д.124

W sprawie zatwierdzenia statutu "Powiatowej org...

CAHJP Code: 
HM3/650.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Powiatowej organizacji narodowej" w Żydaczowie.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.108, д.111