Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.45
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla robotników i pomocników handlowych w nauce religii i wychowaniu religijnym "Machsikeh Limed" w Rzeszowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7135
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.38
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla popierania i rozszerzania nauki języka hebrajskiego "Safah brura" w Jasłe, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5711
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.32
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla udzielenia dzieciom żydowskim nauki Biblii i Talmudu "Jeschiwas ez chajim" w Tarnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5533
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.24
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia języka hebrajskiego "Safa barura" w Sasowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5293
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.23
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia szkoły izraelickiej "Talmud Tora" w Starym Samborze, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5265
Organizations: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia czytelni żydowskiej "Beit waad haiwrith" w Witkowie Nowym, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4926
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu filii w Rzeszowie Stowarzyszenia dla wspierania robotników i pomocników handłowych w nauce religii "Machzikeh limed w Krakowie", z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4467
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla nauczania nauki biblijno-talmudycznej pomiędzy sobą "Talmud Thora" w Jeleśni, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1910
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4150
Organizations: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia języku hebrajskego "Safa Berura" w Gorlice, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4147
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.33
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu "Izraelickiego stowarzyszenia "Talmud Tora" w Wadowicach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3904
Organizations: 
Site collections: