Korespondencja w sprawie wnoszenia zmian w stat...

CAHJP Code: 
HM3/1400.30
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wnoszenia zmian w statut Towarzystwa "Tikwat Zion" w Brodach.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3150
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.27
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla udzielenia biednym dzieciom bezplatnej nauki Biblii i Talmudu, "Talmud Tora" w Skole, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2930
Organizations: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.26
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla popierania, pielęgnowanie i rozszerzanie nauki języka hebrajskiego "Safa b'rurah" w Sanoku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2916
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.22
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia języka hebrajskiego "Safa Berurah" w Przemyślu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
17
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2769
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia mającego za cel krzewienia języku hebrajskiego "Safa brurah" w Mielnicy, z dołączeniem statutu i wykazem nazwisk członków towarzystwa.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
17
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2630
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dla udziełania młodzieży nauk religii mojżeszowej i zapoznanie jej z zasadami Talmudu "Jeschiwas Eiz Chaim" we Lwowie, z dołączeniem statutów. W sprawie: Wykaz nazwisk założycieli tego Tawarzystwa wsród których rabiny Tzwi Hirsch Ornstein, Abraham Leib Bach, Uri Wolf Salat, Saul Rokach i Leib Braude; Odpowiedz na oskarzenie anonimowe w używaniu funduszów stowarzyszenia do interesów lichwiarskich i jego lokalu jako schronisko dla zbiegów wojskowych, z wiadomościami dziejowymi, dotyczącymi działalnosci "Jeschiwas Eiz Chaim" we Lwowie (1905).

Date of item:

from: 
1884
  -  
to: 
1910
Size: 
47
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2574
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dla udziełania młodzieży nauk religii mojżeszowej i zapoznanie jej z zasadami Talmudu "Jeschiwas Eiz Chaim" we Lwowie, z dołączeniem statutów. W sprawie: Wykaz nazwisk założycieli tego Tawarzystwa wsród których rabiny Tzwi Hirsch Ornstein, Abraham Leib Bach, Uri Wolf Salat, Saul Rokach i Leib Braude; Odpowiedz na oskarzenie anonimowe w używaniu funduszów stowarzyszenia do interesów lichwiarskich i jego lokalu jako schronisko dla zbiegów wojskowych, z wiadomościami dziejowymi, dotyczącymi działalnosci "Jeschiwas Eiz Chaim" we Lwowie (1905).

Date of item:

from: 
1884
  -  
to: 
1910
Size: 
47
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2574
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia języka hebrajskiego "Safa berura" w Kozowej, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2463
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.22
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia dla szerzenia języka hebrajskiego i literatury żydowskiej "Safa brura" w Borysławiu, z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o rozwiązaniu i wykluczeniu z katastru tego towarzystwa.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1011
Site collections: 

Sprawozdania z wizytacyj inspektorskich działal...

CAHJP Code: 
HM3/1312.11
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania z wizytacyj inspektorskich działalności początkowych szkól żydowskich fundacji barona Hirscha z miast: Mielec, Jabłonów, Rawa Ruska, Tarnów, Rozwadów z wiadomościami personalnymi nauczycieli tych szkół.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1896
Size: 
153
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.5702
Site collections: