Sprawozdania z wizytacyj inspektorskich działal...

CAHJP Code: 
HM3/1312.10
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania z wizytacyj inspektorskich działalności początkowych szkól żydowskich fundacji barona Hirscha z miast: Wiśnicz Nowy, Chrzanów, Brzesko, Korolówka, Horodenka, Dąbrowa, Zaleszczyki, Uścieczko, Tłuste, z wiadomościami personalnymi nauczycieli.
W sprawie: plany budowlane szkoły barona Hirsza w Borysławiu;
Korespondencja, dotycząca udzielenia prawa publiczności szkołam bar. Hirscha w Tłustym i Zaleszczykach

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1906
Size: 
153
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.5701
Site collections: 

Korespondencja kierownictwa obu szkół żydowskic...

CAHJP Code: 
HM3/1312.09
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja kierownictwa obu szkół żydowskich we Lwowie z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawach wypłacenia zapomogi z funduszu szkolnego nauczycielóm męskiej i żeńskiej szkół żydowskich z wykazem grona nauczycielskiego, i przedstawienia kierownictwu szkół prawa  na wydawanie swiadectw publiczności swojim absolwentom. W sprawie:
- Rozpatrzenie spraw dyscyplinarnych uczniów i nauczycieli;
- Sprawozdanie wizytacyjne szkoły męskiej izraelickiej z wiadomościami biograficznymi kierownika tej szkoły Salomona Mandla i innych nauczycieli.

Date of item:

from: 
1891
  -  
to: 
1895
Size: 
159
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.5696
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1312.08
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie założenia zakladu naukowego dla kształcenia nauczycieli religii mojżeszowej i rabinów i proektowanego zwinęcia szkoły wyznaniowej żenskiej. Zawierają wiadomości o działalności żydowskiej szkoły przemysłowej im. M. Bernsteina we Lwowie.

Date of item:

from: 
1893
  -  
to: 
1893
Size: 
72
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.5689
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1312.07
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawach:
- Ukarania grywną rodziców za nieposylanie dzieci do publicznych szkół żydowskich we Lwowie;
- Subwencji z funduszu wschodnio-galicyjskiego na utrzymanie szkół wyznaniowych;
- Wykazu nauczycieli i nauczycielek szkół żydowskich we Lwowie, otrzymających zapomoge z funduszu szkolnego.

Date of item:

from: 
1892
  -  
to: 
1892
Size: 
82
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.5687
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1312.06
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie działalności męskiej i żeńskiej szkół żydowskich we Lwowie z dołączeniem wykazu grona nauczycielskieg obu szkół. W sprawie - świadectwa uczaszczania do szkoły ucznia A. Leisnera, dotyczące zamiany przez jego matkę codziennych odwiedzin szkoły nauką prywatną.

Date of item:

from: 
1891
  -  
to: 
1891
Size: 
134
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.5674
Site collections: 

Wykaz tematów korespondencji z Radą szkolną i P...

CAHJP Code: 
HM3/1312.05
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Wykaz tematów korespondencji z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego we Lwowie w sprawie udzielenia zapomogi z izraelickiego funduszu szkolnego dla szkoły żydowskiej im. Abrahama Kohna.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1917
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.4943 (Extrakt)
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną okręgowa w Skałac...

CAHJP Code: 
HM3/1312.04
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną okręgowa w Skałacie w sprawie ustanowienia posady nauczyciela religii mojżeszowej w szkolie 4-klasowej w Grzymajlowie.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.4824
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1312.02
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie wyasygnowania subwencyj z izraelickiego funduszu szkolnego dla obu szkól żydowskich i przeprowadzenia rekonstrukcji w istnających budynkach szkolnych we Lwowie. Zawierają wykaz grona nauczycielskiego obu szkół, i protokół zbadania domu szkoły męskiej izraelickiej z opisem jego stanu.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1907
Size: 
111
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.4263
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1312.01
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie działalności 6-kłasowej szkóły żeńskiej imenia A. Kohna we Lwowie pód kierownictwem Joanny Planer z wykazem grona nauczycielskiego obu szkół izraelickich. W sprawie:
- Sprawozdania powizitacyjne obu szkół żydowskich;
- Zaświadczenie historyczne o rozwój szkółnictwa żydowskiego we Lwowie (1845-1906), przygotowane dla uzyskania prawa publiczności dla szkół izraelickich męskiej i żeńskiej we Lwowie.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
129
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.4161
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1311.13
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie działalności szkół ludowych żydowskich we Lwowie z wykazem grona nauczycielskiego. W sprawie - zaprowadzenie podręcznika,  przedłożonego przez nauczycielke Joanna Planer "Nauka religii na podstawie historji biblijnej", Lwów, 1894.

Date of item:

from: 
1893
  -  
to: 
1894
Size: 
58
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3965
Site collections: