Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1311.12
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie działalności szkoły ludowej żydowskiej we Lwowie. Zawierają zawiadomienie o mianowanie na stanowisko nauczyciela i kierownika 4-ch kłasowej izraelickiej męskiej D-ra rabina Samuela Wolfa Gutmana, a na kierownictwo szkoły izraelickiej żenskiej starszej nauczycielki Joanny Planerowej.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1903
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3862
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1311.11
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w Buczaczu w sprawie ustanowienia posady nauczyciela religii mojżeszowej w szkołach wydziałowych w Buczaczu. Zawierają wykazy uczniów wyznania mojżeszowego szkół pospolitych w Buczaczu.

Date of item:

from: 
1902
  -  
to: 
1910
Size: 
78
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3793
Site collections: 

Projekty na budowe szkół Fundacji Barona Hirsch...

CAHJP Code: 
HM3/1311.10
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Projekty na budowe szkół Fundacji Barona Hirscha w Zaleszczykach, w Tłustem i w Mikulincach.

Date of item:

from: 
1902
  -  
to: 
1902
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3739
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną krajową i Przełoż...

CAHJP Code: 
HM3/1311.09
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną krajową i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie utworzenia i dziłalności we Lwowie zakładu dla kształcenia kandydatów na nauczycieli religii mojżeszowej dla szkół ludowych w wykazem nauczycieli i spisem uczniów. W sprawie:
- Statut dyscyplinarny dla urzedników Lwowskiej izraelickiej gminy wyznaniowej, uchwalony na posiedzeniach Rady wyznaniowej w latach 1886-87;
- Statut organizacyjny zakładu dla dla kształcenia nauczycieli religii mojżeszowej we Lwowie;
- Elaborat J. Czerniaka "Mężowie i sentencje pierwszej części "Traktatu Aboth" i inne artykuły na ten temat.

Date of item:

from: 
1887
  -  
to: 
1903
Size: 
82
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3717
Site collections: 

Statuten der Baron Hirsch-Stiftung zur Beforder...

CAHJP Code: 
HM3/1311.08
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Statuten der Baron Hirsch-Stiftung zur Beforderung des Volksschulunterrichtes im Konigreiche Galizien und Lodomerien mit dem Grosscherzogthume Krakau und im Herzogthume Bukowina mit anderen dokumenten uber Baron Hirsch Schulen.

Date of item:

from: 
1888
  -  
to: 
1899
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3716
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1311.07
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem rady wyznaniowej w sprawie działalności izraelickich szkół ludowych we Lwowie z wykazem grona nauczycielskiego.

Date of item:

from: 
1898
  -  
to: 
1898
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3515
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1311.06
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem rady wyznaniowej w sprawie działalności izraelickich szkół ludowych we Lwowie. Zawierają: wiadomości o przyjęciu na stanowisko praktykantów do I-ej szkoly żydowskiej nowych nauczycieli miedzy innymi Naftali Schippiera; wykaz grona nauczycielskiego I-ej szkoly wyznaniowej.
W sprawie również znajdują sie informacja o działalności szkoły miejskiej żenskiej im. Staszyca we Lwowie.

Date of item:

from: 
1885
  -  
to: 
1897
Size: 
86
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3450
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zaprowadzenia nauki re...

CAHJP Code: 
HM3/1311.05
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie zaprowadzenia nauki religji mojżeszowej w szkołach ludowych i wydziałowych ze wzmiankami o zaproszenie rabina lwowskiego D-ra Jechezkiela Caro dla przygotowania materjału naukowego. Zawierają "Plan nauki religji mojżeszowej w szkołach pospolitych pięcio i szęściokłasowych" i wiadomości o jego zaprowadzeniu w okręgach szkolnych miast Galicji.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1897
Size: 
202
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3315
Site collections: 

Korespondencja Przełożeństwa zboru izraelickieg...

CAHJP Code: 
HM3/1311.04
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja Przełożeństwa zboru izraelickiego we Lwowie z Radą szkolną w sprawach: Połączenia obu szkół izraelickich w jedna z oddzielieniem szkoły żeńskiej pód przewodnictwem Joanny Planer;
- Wynagrodzenie kierownika I-ej szkoły żydowskiej we Lwowie (z 1845 r.) D-ra Bernarda Steinberga;
- Zamknięcia rachunków funduszu szkół żydowskich z budżetami z lat 1886-1888 (zawierają sprawozdanie finansowe z 1843 r.), i inne.
W sprawie: sprawowdanie z wizytacji inspektora Rady szkolnej Pierwszej szkoły wyznaniowej; wykaz grona nauczycielskiego obu szkół żydowskich we Lwowie.

Date of item:

from: 
1843
  -  
to: 
1890
Size: 
155
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2928
Site collections: 

Zwrocenie filiji Stowarzyszenia "Israelitische ...

CAHJP Code: 
HM3/1311.03
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Zwrocenie filiji Stowarzyszenia "Israelitische Allianz zu Wien" do Rady szkolnej w sprawie otwatcia szkoły wyznaniowej w Tarnowie z dołączeniem Statutu dla izraelicko-polskiej szkoły ludowej.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1890
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2864
Site collections: