Roczne sprawozdanie dot. działalności ruchu spo...

CAHJP Code: 
CD/377.12
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Roczne sprawozdanie dot. działalności ruchu społecznego i politycznego na terenie powiatu kopyczyńskiego i m. Kopyczyńce.
Wykazy działaczy partii Sjonistyczna członków zarządów żydowskich organizacij społecznych i finansowo-gospodaczych w powiecie.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
96
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2020
Site collections: 

Sprawozdania sytuacyjne dot. stanu biezpieczeńs...

CAHJP Code: 
CD/374.04
Original name: 

Sprawozdania sytuacyjne dot. stanu biezpieczeństwa, ruchu społecznego i politycznego między innym i o Żydach w powiecie trembowelskim za lata 1927-1928.

Date of item:

from: 
1926
  -  
to: 
1928
Size: 
171
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.189
Site collections: 

Dokumenty dotyczące do załozenia i rejestracji ...

CAHJP Code: 
CD/190.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Dokumenty dotyczące do załozenia i rejestracji stowarzyszenia zwykłego pod nazwą "Achwa" w Wiśniowczyku.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
2
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.231, оп.2, д.9119
Site collections: 

Korespondacja w sprawie zatwierdzenia statutu Z...

CAHJP Code: 
HM3/1415.08
Original name: 

Korespondacja w sprawie zatwierdzenia statutu Związku kobiet żydowskich we Lwowie.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1925
Size: 
49
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.502, оп.1, д.1
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.33
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu "Towarzystwa żydowskiej biblioteki ludowej" dla szerzenia oświaty i wiedzy jadaistycznej w Jarosławiu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18233
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.32
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pelęgnowania i krzewienia kultury żydowskiej "Hatikwa" w Chyrowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18230
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.29
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla krzewienia oświaty i wiedzy judaistycznej wśród Żydów "Beth Jehuda" w Pruchniku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18212
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.27
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla krzewienia oświaty i wiedzy judaistycznej wśród Żydów "Beth Jehuda" w Przeworsku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18208
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.25
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pielęgnowanie i krzewenia  kultury żydowskiej "Hatikwah" w Oleszyce, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18204
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.24
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pielęgnowanie i krzewenia  kultury żydowskiej "Agudat Haszachar" w Narolu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18198
Site collections: