Korespondencja w sprawie zbadania stanu pokątny...

CAHJP Code: 
HM3/1407.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zbadania stanu pokątnych szkoł żydowskich (chajderów) w powiecie Brzeskim z nazwiskami utrzymających  (melamedów).
Zawierają wiadomoci statystyczne o iłości chajderów, nauczycieli i uczniów w powiatach i miastach Galicji za 1900 rok.w Brzeżanach.

Date of item:

from: 
1874
  -  
to: 
1908
Size: 
67
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.12
Site collections: 

Korespondencja w sprawie udzielenia koncesji na...

CAHJP Code: 
HM3/1407.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie udzielenia koncesji na utrzymywanie chajderu w przywatnym domu w Busku (ss.54-55).
Zawierają rownież korespondencją w sprawie wyznaniowej, nie dotyczącej Żydów.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1909
Size: 
70
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.1151
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.29
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla krzewienia oświaty i wiedzy judaistycznej wśród Żydów "Beth Jehuda" w Pruchniku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18212
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.27
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla krzewienia oświaty i wiedzy judaistycznej wśród Żydów "Beth Jehuda" w Przeworsku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18208
Site collections: 

Korespondencja w sprawie ponownego zatwierdzeni...

CAHJP Code: 
HM3/1402.22
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie ponownego zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dobroczynnego "Beis Jehuda" we Lwowie, z dolączeniem statutu. Zawierają wiadomości, że statut tego towarzystwa był przyjęty jeszcze w 1897 r., ono przestało istniec z powodu wybuchu wojny światowej i stracilo swoj majątek (dom modlitwy, tory, księgi kasowe) podczas rozruchów ogólnych w 1918 r.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18178
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla krzewenia oświaty i wiedzy wśród Żydów "Beith Jehuda" w Jasienice, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18147
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safah Brurah" w Śniatynie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.8100
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia pielęngnowania żydowskiej literatury i historji i szerzenia znajomości języka hebrajskiego "Dorszej szalom Zion" w Kozowie z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7417
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.46
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pielęgnowania żydowskiej literatury i historji i szerżenie języka hebrajskiego "Jehuda Halewi" w Zbarażu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7166
Site collections: