Korespondencja z Radą szkolną i z Przełożeństwe...

CAHJP Code: 
HM3/1311.02
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i z Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie działalności I-ej i II-ej żydowskich szkół ludowych we Lwowie, z wykazem nazwisk grona nauczycielskiego obu szkół. Zawierają rozpatrzenie zażaleń rodziców na praktykantów i nauczycieli szkół wyznaniowych,  również rożpatrzenie spraw dyscyplinarnych uczniów szkół żydowskich.

Date of item:

from: 
1889
  -  
to: 
1889
Size: 
87
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2855
Site collections: 

Statut prywatnej czteroklasowej szkoły ludowej ...

CAHJP Code: 
HM3/1311.01
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Statut prywatnej czteroklasowej szkoły ludowej towarzystwa "Jzraelitische Allianz" we Wiedniu, w Kołomyji.

Date of item:

from: 
1889
  -  
to: 
1889
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2730
Site collections: 

Koresondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem z...

CAHJP Code: 
HM3/1310.06
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Koresondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie działalności I i II-ej izraelickich szkół ludowych we Lwowie z wykazem grona nauczycielskiego. Zawierają: rozpatrzenie spraw dyscyplinarnych uczniów; wiadomości o mianowanie praktykantów i kandydatów na stanowisko nauczycieli w szkołach żydowskich, również doniesenie o uzyskaniu D-ra filologji Henrika Biegeleisena na posadę dyrektora II-ej izraelickiej szkoły ludowej we Lwowie.
W sprawie znajdują się korespondencja, dotycząca przyznaczenia nauczycieli religji mojżeszowej i języka hebrajskiego w szkołach obecnych we Lwowie.

Date of item:

from: 
1884
  -  
to: 
1887
Size: 
128
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2602
Site collections: 

Koresondencja z okręgowymi radami szkolnymi w s...

CAHJP Code: 
HM3/1310.05
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Koresondencja z okręgowymi radami szkolnymi w sprawie udzielenia nauki religji mojżeszowej i języka hebrajskiego w szkołach obecnych ludowych z nazwiskami nauczycieli z miast: Drohobycz, Borysław, Turka, Lwów, Tyśmienica, Gródek, Rudki, Janów, Komarno, Sambor, Felsztyn, Stara Sól, Przemyśl, Dobromil, Mościska, Jaworów, Kulików, Magierów, Potylicz, Żółkiew, Szczerzec, Strzeliska, Nawarja, Podhajce, Jaryczów Nowy, Wielkie Oczy, Krakowiec, Delatyn, Sołotwina; i z powiedomieniami w tej sprawie z okręgów szkolnych z miast: Myślenice, Stanisławów, Grodek Jagiełoński, Sambór, Zaleszczyki, Czortków, Śniatyn, Kraków, Kołomyja, Tarnów, Rzeszów, Stryj, Pilzno.     
Zawierają plan zaprowadzenia nauki religji mojżeszowej i języka hebrajskiego dla szkół  nieżydowskich, przedłożony przez Przełożeństwo zboru izraelickiego we Lwowie.

Date of item:

from: 
1883
  -  
to: 
1888
Size: 
179
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2122
Site collections: 

Korespondencja w sprawie działalności izraelick...

CAHJP Code: 
HM3/1310.03
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie działalności izraelickich szkół ludowych we Lwowie z wykazem grona nauczycielsjkiego. Zawierają: wiadomości o przyznaczeniu nauczyciela religji mojżeszowej w szkółach obecnych sw. Anny, sw. Marcina i im. Czackiego, do których uczęszczała młodzież żydowska; wykaz uczniów klasy 4, II-ej izraelickiej szkoły we Lwowie.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1882
Size: 
214
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2079
Site collections: 

Koresondencja w sprawie nadania posady i zwolni...

CAHJP Code: 
HM3/1310.04
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Koresondencja w sprawie nadania posady i zwolnienia nauczycieli izraelickich szkół ludowych we Lwowie z wykazem nazwisk i zajęćia członków grona nauczycielsjkiego.

Date of item:

from: 
1882
  -  
to: 
1883
Size: 
142
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2121
Site collections: 

Korespondencja w sprawie działalności izraelick...

CAHJP Code: 
HM3/1310.02
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie działalności izraelickich szkół ludowych we Lwowie z wykazem grona nauczycielsjkiego. Zawierają: wiadomości o przyznaczeniu nauczyciela religji mojżeszowej w szkółach obecnych sw. Anny, sw. Marcina i im. Czackiego, do których uczęszczała młodzież żydowska; wykaz uczniów klasy 4, II-ej izraelickiej szkoły we Lwowie.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1882
Size: 
214
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2079
Site collections: 

Koresondencja w sprawie działalności II-ej głow...

CAHJP Code: 
HM3/1310.02
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Koresondencja w sprawie działalności II-ej głownej szkoły izraelickiej we Lwowie z wykazem grona nauczycielsjkiego.

Date of item:

from: 
1881
  -  
to: 
1881
Size: 
108
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2022
Site collections: 

Koresondencja w sprawie działalności i wyasygno...

CAHJP Code: 
HM3/1310.01
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Koresondencja w sprawie działalności i wyasygnowania izraelickiej szkóły ludowej w Brodach. Zawierają informacje o działalności żydowskich szkół ludowych w Ternopolu, Bolechowie i Lwowie.
W tej sprawie również znajdują się:
- Sprawozdania z wizytacyj inspektorskich izraelickiej szkoły ludowej w Brodach; plany domu szkolnego w Brodach; protokoły przesłuchań inspektora, kasjera i innych członków kierownictwa szkoły żydowskiej w Brodach, posądzonych o nadużycie z funduszem szkolnym.
- Wykaz grona nauczycielsjkiego i budżety szkól żydowskich w Brodach, Tarnopolu, Bolechowie.
- Przyznaczenie nowych poborów konsumacyjnych dla utrzumania żydowskich szkół we Lwowie, z wykazem szkół obecnych w których nauczają się młodzież żydowska; budżet Gminny żydowskiej we Lwowie za rok 1885.

Date of item:

from: 
1880
  -  
to: 
1911
Size: 
258
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.1983
Site collections: 

Jahres-Bericht der Israelitischen Knaben und Mä...

CAHJP Code: 
HM3/1309.05
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Jahres-Bericht der Israelitischen Knaben und Mädchenhauptschule in Brody. Schuljahr 1877/8.

Date of item:

from: 
1878
  -  
to: 
1878
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.1871
Site collections: