Korespondencja w sprawie wykazu chajderów w pow...

CAHJP Code: 
HM3/1414.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderów w powiecie Jasielskim z miast: Jasło, Frysztak, Ołpiny, Osiek i Żmigród. Zawierają wykaz nazwisk nauczycieli i ilość uczniów.

Date of item:

from: 
1874
  -  
to: 
1908
Size: 
45
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.563
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderów Sanoc...

CAHJP Code: 
HM3/1412.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderów Sanockiego powiatu z dołączeniem nazwisk nauczycieli i iłości uczniów w gminach żydowskich: Sanok, Rymanów, Bukowsko, Zarszyn, Jaśliska, Nowotaniec, Tyrawa, Zagórz, Posada Olchowska.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1908
Size: 
53
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.431
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Brodach przeciw nałożenia na nich przez Przełożeństwo poboru opłat od rzezi drobiu i bydła, z dołączeniem projektu Przełożeństwa zboru izraelickiego o dozwolenie poboru taksy szechterskiej od bicia i sprzedarzy mięsa koszernego jedynie na celie pokrycia funduszu szkoły izraelickiej w Brodach.
Korespondencja w sprawie zmiany statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Husiatynie, dotyczącej pozwolenia na pobieranie datków domiestykalnych na rzecz utrzymania unstytucyj gminnych.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1907
Size: 
101
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.151
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w mej...

CAHJP Code: 
HM3/1411.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w mejscowościach: Kopyczyńce, Chorostków, Husiatyn, Probużna, Suchostaw z wykazem nazwisk nauczycieli, belferów i iłości uczniów.

Date of item:

from: 
1881
  -  
to: 
1908
Size: 
69
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.149
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w gminach żydowskich Grybów, Bobowa, Ciężkowice powiatu Grybowkiego z wykazem nazwisk nauczycieli, belferów i iłości uczniów.

Date of item:

from: 
1874
  -  
to: 
1908
Size: 
52
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.147
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderow w gminach żydowskich Gorlice, Biecz, Rzepennik powiatu Gorlickiego z wykazem nazwisk nauczycieli, belferów i iłości uczniów. Zawierają wykazy chajderów utrzymania których było wzbroniono.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1908
Size: 
85
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.146
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu istnających cha...

CAHJP Code: 
HM3/1410.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu istnających chajderów z wykazem nazwisk nauczycieli i iłości dzieci do chajderów uczaszczających w miastach: Dobczyce, Wieliczka, Gdów, Klasno, Podgórze.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1908
Size: 
63
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.122
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu istnających cha...

CAHJP Code: 
HM3/1410.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu istnających chajderów z wykazem nazwisk nauczycieli i iłości dzieci do chajderów uczeszczających w miastach Andrychów, Wadowice, Kalwarya, Zator.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1908
Size: 
63
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.116
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zbadania stanu chajder...

CAHJP Code: 
HM3/1408.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zbadania stanu chajderów w powiecie Bochniańskim. Zawierają wykazy chajderów urzadzenie i nauczycieli których odpowiadają przepisanym wymogom i zamkniętych przez Starostwo z miast: Bochnia, Wiśnicz Nowy, Niepołomice, Łapanów.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1908
Size: 
66
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.64
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderów istne...

CAHJP Code: 
HM3/1408.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderów istnejących w miastach powiatu Brzozowskiego: Brzozów, Jaśienica, Dynów i Ulucz z nazwiskami utrzymających chajdery.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1908
Size: 
50
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.17
Site collections: