Podania Żydów z różnych miast Polski i Tarnopol...

CAHJP Code: 
CD/374.21
Original name: 

Podania Żydów z różnych miast Polski i Tarnopola o przyjęcie na różne stanowiska na cmentarzu żydowskim w m. Tarnopol.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1935
Size: 
66
Language: 
Country: 
Community: 
Site collections: 

W sprawie cmentarza żydowskiego w m. Tarnopol, ...

CAHJP Code: 
CD/374.20
Original name: 

W sprawie cmentarza żydowskiego w m. Tarnopol, oraz budowy nowych rzeżni drobiu, mykwy i przedsiębiorstwa budowy nadgrobków i skład kamieni do wyrobu nadgrobków.
W sprawie:
- o wynajęcie działki dla przedsiębiorstwa budowy nadgrobków i skład kamieni do wyrobu nadgrobków;
- zażałenia w sprawie wymiaru opłaty za wykonanie ogrodzenia nadgrobków na cmentarzu zydowskim;
- o uporządkowanie starego cmentarza;
- odpis okólnika Ministerstwa Opieki Społecznej w sprawie instrukcji do rozporządzenia MOS o chowaniu zmarłych i stwerdzania przyczyny zgonu;
- zaświadczenie Zarzadu gminy wyznaniowej żydowskiej w m. Tarnopol że p. Hersch Hilel, kantor Starej Synagogi, upoważniony do odprawienia modłów nad grobami zmarłych na cmentarzu żydowskim.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1937
Size: 
56
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.20
Site collections: 

Die jüdische Gemeinde Lwów in der Amtszeit des ...

CAHJP Code: 
PL/1165.04
Original name: 

Die jüdische Gemeinde Lwów in der Amtszeit des Rabbiners Jitzchak Schmelkes 1891-1905:
Protokolle, ein- und ausgehende Korrespondenz des Rabbiners mit dem Gemeindevorstand, Gemeindemitgliedern und Regierungsstellen, offizielle Bestätigungen, Rechnungen, Heiratsangelegenheiten, Lehreranstellung, Bestätigungen für Schächter, Reise des Rabbiners mit Familie in ein Kurbad, Korrespondenz die religiösen Angelegenheiten in den örtlichen Krankenhäusern betr., halachische Antwort betr. Begäbnisregeln, rituelle Reinheit der Mikwen, Kantorat, Anstellung des Rabbiners Braude als Prediger

Enth.: Zu Beginn der Akte befindet sich die Korrespondenz zwischen dem Gemeindevorstand mit Rabbiner Schmelkes, seine Ernennung zum Stadtrabbiner betr.
(Die späteren Dokumente wurden aus dem Deutschen ins Polnische übersetzt)

Xeroxkopien und Originale

Date of item:

from: 
1891
  -  
to: 
1905
Size: 
74
Language: 
Country: 
Origin: 
CAHJP
Site collections: 

Korespondacja w sprawie przeniesenia cmientarza...

CAHJP Code: 
HM3/1415.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondacja w sprawie przeniesenia cmientarza żydowskiego w Stryju z obrębu miasta.

Date of item:

from: 
1865
  -  
to: 
1874
Size: 
68
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.85, д.2690, лл.82-139
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1413.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie, zawierających dozwolenie na pobor i podwyszenie oplat od rzezi koszernej na rzecz projektowanych robot na odnowienie synagogi i ogrodzenie cmientarza. W sprawie kosztorys na oparkanienie cmientarza izraelickiego i budżet gminny.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1907
Size: 
121
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.495
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia nadużyć za...

CAHJP Code: 
HM3/1412.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia nadużyć zarządcy cmientarza  Gminy wyznaniowej izraelickiej w Milówce.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1907
Size: 
69
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.200
Site collections: 

Korespondencja z starostwami w miastach: Lwów, ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w miastach: Lwów, Kamionka Strumiłowa, Strzyżów, Sanok, Żywiec, Łanowce, Lisko, Żółkiew, Mosty Wielkie, Ropczyce, Łańcut, Rohatyn, Wadowice, Nowy Sącz, Zbaraż, Chrzanów i innych w sprawach nadania wykazów o zmianach stanu w gminach żydowskich ich budżetów, iłośći zakładów rytualnych, mędzy innymi łazeń i cmientarzów.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.795
Site collections: 

Korespondencja z starostwami w Samborze, Jarosl...

CAHJP Code: 
HM3/1406.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w Samborze, Jaroslawiu, Myślienicach, Rudkach, Kamionce Strumiłowej, Przemyszlanach, Turce, Kopyczyncach, Przeworsku, Gorlice, Strzyżów, Grodku, Tarnobrzegu, Rzeszowie, Żółkwi, Trembowli, Bórce, Sokalu, Brzozowie, Krakowie, Skałacie, Wadowicach, Przeworsku, Przemyślu, Zydaczowie, Snitynie i innych w sprawach nadania wykazów zmian stanu w gminach żydowskich, nazwisk rabinów dożywotnio ustanowionych, iłośći zakładów rytualnych, do których zalicza się łaznie i cmientarze.
Zawierają wykaz rabinów dożywotnio ustanowionych: Leiba Ehrlicha w Wielopolu i Nuchima Langera w Turce.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
111
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.794
Site collections: 

Korespondencja z starostwami w sprawach wykazów...

CAHJP Code: 
HM3/1406.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w sprawach wykazów i sprawozdań, dotyczących zmian w stanie funduszów, zapisów majątkowych, obecnośći hajderów, lazeń, cmentarzów i innych zakładów rytualnych w gminach izraelickich: Chodorów, Strzeliska Nowe, Rawa Ruska, Zbaraż, Rohatyn, Bukaczowce, Bołszowce, Bursztyn, Knihynicze, Lisko, Zaleszczyki, Brzostek, Pilzno, Podgórze, Przemyśl, Dubiecko, Gorlice, Kałusz, Tarnów, Śniatyn, Ropczyce, Zborów, Skałat, Dolina, Tarnopol, Mikulińce, Wadowice, Borszczów, Zalożce, Podhajce, Zawałow, Sambor, Jasło, Ołpiny, Wieliczka, Złoczów, Bochnia, Bohorodczany, Biała, Brzeżany, Jarosław, Chrzanów.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
98
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.701
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: