Korespondencja z starostwami w Samborze, Jarosl...

CAHJP Code: 
HM3/1406.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w Samborze, Jaroslawiu, Myślienicach, Rudkach, Kamionce Strumiłowej, Przemyszlanach, Turce, Kopyczyncach, Przeworsku, Gorlice, Strzyżów, Grodku, Tarnobrzegu, Rzeszowie, Żółkwi, Trembowli, Bórce, Sokalu, Brzozowie, Krakowie, Skałacie, Wadowicach, Przeworsku, Przemyślu, Zydaczowie, Snitynie i innych w sprawach nadania wykazów zmian stanu w gminach żydowskich, nazwisk rabinów dożywotnio ustanowionych, iłośći zakładów rytualnych, do których zalicza się łaznie i cmientarze.
Zawierają wykaz rabinów dożywotnio ustanowionych: Leiba Ehrlicha w Wielopolu i Nuchima Langera w Turce.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
111
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.794
Site collections: