Sprawozdanie statystyczne dod. "ludności pod wz...

CAHJP Code: 
CD/374.02
Original name: 

Sprawozdanie statystyczne dod. "ludności pod względem narodowosci i wyznania w powiecie trembowelskim".

Date of item:

from: 
1923
  -  
to: 
1923
Size: 
5
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.80
Tags: 
Site collections: 

CAHJP Code: 
CD/373.12
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

<<Stan "Wejskich Skłepów Kółkowych",  "Składnic Kół Rolniczych " i skłepów Kółek Rolniczych" w województwie tarnopolskiem.>>

Date of item:

from: 
1928
  -  
to: 
1928
Size: 
6
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.5, д.1671
Tags: 
Site collections: 

Wykaz powiatów i gmin województwa tarnopolskieg...

CAHJP Code: 
CD/373.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Wykaz powiatów i gmin województwa tarnopolskiego z zaznaczeniem iłosci mieszkańców.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1939
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.5, д.1666
Tags: 
Site collections: 

Zestawienia statystyczne dot. iłości narodowośc...

CAHJP Code: 
CD/373.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Zestawienia statystyczne dot. iłości narodowościowej, zawodowej, spółdzieln mleczarskich, handlowych i kredytowych, zakładów przemyśłowych, oraz charasterystek powiatów pod względem gospodarczym w województwie tarnopolskiem: Brzeżany, Borszczów, Brody, Buczacz, Zaleszczyki, Zbaraż, Zborów, Złoczów, Kamionka Strumiłowa, Kopyczyńce, Przemyślany, Podhajce, Radziechów, Skałat, Tarnopol, Trembowla, Czortków.

Date of item:

from: 
1937
  -  
to: 
1937
Size: 
181
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.5, д.1632
Tags: 
Site collections: 

Zestawienia statystyczne dot. iłości narodowośc...

CAHJP Code: 
CD/373.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Zestawienia statystyczne dot. iłości narodowościowej, zawodowej, spółdzieln mleczarskich, handlowych i kredytowych, zakładów przemyśłowych, oraz charasterystek powiatów pod względem gospodarczym w województwie tarnopolskiem: Brzeżany, Borszczów, Brody, Buczacz, Zaleszczyki, Zbaraż, Zborów, Złoczów, Kamionka Strumiłowa, Kopyczyńce, Przemyślany, Podhajce, Radziechów, Skałat, Tarnopol, Trembowla, Czortków.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
181
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.5, д.1632
Tags: 
Site collections: 

Wykazy statystyczne, dotyczace okręgu Lwowskieg...

CAHJP Code: 
HM3/1416.29
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykazy statystyczne, dotyczace okręgu Lwowskiego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski, oddziałów w Samborzu i Lwowie z dołączeniem wykazu nazwisk członków Żarządu we Lwowie.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1938
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.236
Site collections: 

Statistischer Ausweis der Städte in Galizien de...

CAHJP Code: 
HM3/1414.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statistischer Ausweis der Städte in Galizien destehenden israelitischen Talmudschulen (Chajders).

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1897
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.589
Site collections: 

Statistischer Ausweis der Städte in Galizien de...

CAHJP Code: 
HM3/1414.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statistischer Ausweis der Städte in Galizien destehenden israelitischen Talmudschulen (Chajders).

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1896
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.588
Site collections: 

Statistischer Ausweis der Städte in Galizien de...

CAHJP Code: 
HM3/1414.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statistischer Ausweis der Städte in Galizien destehenden israelitischen Talmudschulen (Chajders).

Date of item:

from: 
1893
  -  
to: 
1894
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.586
Site collections: 

Statistischer Ausweis der Städte in Galizien de...

CAHJP Code: 
HM3/1414.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statistischer Ausweis der Städte in Galizien destehenden israelitischen Talmudschulen (Chajders).

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1891
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.583
Site collections: