Korespondacja w sprawie przeniesenia cmientarza...

CAHJP Code: 
HM3/1415.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondacja w sprawie przeniesenia cmientarza żydowskiego w Stryju z obrębu miasta.

Date of item:

from: 
1865
  -  
to: 
1874
Size: 
68
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.85, д.2690, лл.82-139
Site collections: