נחום באמזע (צו זיין 15טן יארצייט)

Author: 
מצקר, יצחק
Publication title: 
נחום באמזע (צו זיין 15טן יארצייט)
Source published in: 
סביבה, 28 (מאי 1969), 45—48.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

Nachum Bomse- for the 15th annieversary of his death

נחום באמזע – צו זיין 10-טען יארצייט

Author: 
מצקר, יצחק
Publication title: 
נחום באמזע – צו זיין 10-טען יארצייט
Source published in: 
פארווערטס, 31.5.1964, מוסף, 5
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1964
Publication Language: 
Remarks: 

Nachum Bomse - for the tenth anniversary of his death

באמזע נחום

Publication title: 
באמזע נחום
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 221—222.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

נחום באמזעס טרויער און טרוים: צום יארצייט

Author: 
שטרקמן, משה
Publication title: 
נחום באמזעס טרויער און טרוים: צום יארצייט
Source published in: 
די צוקונפט, 61 (1956), 5 (מאי-יוני), 231—233
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

[Mourning and a dream about Nahum Bomza: for the first anniversary of his death]
With the appearance of his book: 'אייביק בליען וועט דער טרוים'
Again in: שטרקמן, משה, געקליבענע שריפטן, א, בעריכת מרדכי חלמיש ויצחק ינסוביץ', תל-אביב 1979, 407—409

נחום באמזע (זכרונות)

Author: 
דה-וינצנס, סטניסלב
Publication title: 
נחום באמזע (זכרונות)
Source published in: 
די צוקונפט, 60 (1955), 7 (ספטמבר), 320—322
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

Translated to Yiddish by Yehiel Hirszhaut

נחום באמזע (1906—1954)

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
נחום באמזע (1906—1954)
Source published in: 
די צוקונפט, 59 (1954), 6 (יולי-אוגוסט), 285—286
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1954
Publication Language: 
Remarks: 

And again:'נחום באמזע',ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 1, מתנות, ניו-יורק 1958, 166—170).

אזוי שטארבן מיר אין ניו-יארק: א טרער אויף נחומען

Author: 
ויינשטיין, נחום
Publication title: 
אזוי שטארבן מיר אין ניו-יארק: א טרער אויף נחומען
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 14, 1 (ספטמבר 1954), 14.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1954
Publication Language: 
Remarks: 

[This is how we die in New York: A tear for Nahum] A poem, on the occasion of the death of Nahum Bomse.

נחום באמזע: צו די שלושים נאך זיין טויט

Author: 
מצקר, יצחק
Publication title: 
נחום באמזע: צו די שלושים נאך זיין טויט
Source published in: 
פארווערטס, שנה 14, 20.6.1954, 'וויסנשאפט, קולטור, ליטעראטור', 5.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1954
Publication Language: 
Remarks: 

Nachum Bomse: thirty days after his death

נחום באמזע

Author: 
יפה, מרדכי
Publication title: 
נחום באמזע
Source published in: 
לעבענס פראגן, שנה 4, גיליון 38 (אוגוסט 1954), 12—13
Publishing place: 
תל אביב
Date: 
1954
Publication Language: 
Remarks: 

Eulogy

היינט די לויה פון נחום באמזע

Publication title: 
היינט די לויה פון נחום באמזע
Source published in: 
פארווערטס, 16.5.1954, 14
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1954
Publication Language: 
Remarks: 

[Today is the funeral for Nachum Bomse]