באדער גרשם

Publication title: 
באדער גרשם
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 205—206.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

ר' גרשם באדער ע"ה – דער 'זיידע' פון די גאליציאנער אידישע שרייבער (צום יאהר פון זיין פטירה)

Author: 
בלר, יעקב
Publication title: 
ר' גרשם באדער ע"ה – דער 'זיידע' פון די גאליציאנער אידישע שרייבער (צום יאהר פון זיין פטירה)
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 14, 1 (ספטמבר 1954), 12—13.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1954
Publication Language: 
Remarks: 

[R' Gershom Bader - The grandfather of Galician Yiddish Writers (On the anniversary of his death)]

וועגן חסידות

Author: 
מסטל, יעקב
Publication title: 
וועגן חסידות
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 17 (1955), 3 (מרץ), 50—52.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[On Hasidism]
Includes a chapter on Gershom Bader's Autobiography (52).

גרשם באדער – א פינף-און-אכציקער

Author: 
מסטל, יעקב
Publication title: 
גרשם באדער – א פינף-און-אכציקער
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 15 (1953), 7 (יולי), 52—54.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

[Gershom Bader - 85 years old]

גרשם באדער – דער תלמיד חכם (צו זיין אלט ווערן קומנדן אויגוסט זיבעציג יאר)

Author: 
גולדברג, אברהם
Publication title: 
גרשם באדער – דער תלמיד חכם (צו זיין אלט ווערן קומנדן אויגוסט זיבעציג יאר)
Source published in: 
טיגל זליג (ע'), פוילישע אידען, 5, 1937, 22—26, 52.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

[Gershom Bader - the scholar (arriving in August next to the age of seventy)]

גרשם באדער: דער פיאנער פון באנייטן ליטערארישן שאפן אין גאליציע

Author: 
פהן, ראובן
Publication title: 
גרשם באדער: דער פיאנער פון באנייטן ליטערארישן שאפן אין גאליציע
Source published in: 
שטעגן, שנה ראשונה, 2 (דצמבר 1932), 1—5.
Publishing place: 
סטניסלבוב
Date: 
1932
Publication Language: 
Remarks: 

[Gershom Bader: The pioneer of the literary Renaissance in Galicia]

באדער גרשם

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
באדער גרשם
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יודישער ליטעראטור און פרעסע, בעריכת שמואל ניגר, 83—85.
Publisher: 
צענטראל
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1914
Publication Language: 
Remarks: 

In the revised edition:
לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין, וילנה 1926, 190—193

עלזשביעטא באגלייטער

Author: 
סנדל, יוסף
Publication title: 
עלזשביעטא באגלייטער
Source published in: 
סנדל, יוסף, אומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פוילן, 2, 189
Publisher: 
יידיש בוך
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1957
Publication Language: 

הרב ר' אברהם משה באבד, סונדערלאנדער רב

Author: 
לוין, יצחק
Publication title: 
הרב ר' אברהם משה באבד, סונדערלאנדער רב
Source published in: 
לוין, יצחק, געשטאלטען און געשעענישען: עסייען און רעדעס, 73—79.
Publisher: 
ארטאדאקסישע ביבליאטעק
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1978
Publication Language: 

ערענקראנץ, יוסף

Author: 
וסרמן, לייב
Publication title: 
ערענקראנץ, יוסף
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 54—55.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: