דער לעצטער דור יידישע פאעטן אין גאליציע

Author: 
נייגרשל, מנדל
Publication title: 
דער לעצטער דור יידישע פאעטן אין גאליציע
Source published in: 
די צוקונפט, 55 (1950), 7 (דצמבר), 460—464
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[The last generation of Yiddish poets in Galicia]Including the part: 'נחום באמזע (געב. 1906)' (463)

קננגרעסמאן דזשאוויץ טראגט אריין 2 בילס פארן די דיכטער יוסף רובינשטיין און נחום באמזע

Publication title: 
קננגרעסמאן דזשאוויץ טראגט אריין 2 בילס פארן די דיכטער יוסף רובינשטיין און נחום באמזע
Source published in: 
פארווערטס, 10.9.1949, 10
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[Congressman Jozewicz deposited a sum of money for the poets Joseph Rubinstein and Nachum Bomse]

צוויי נייע ביכער: א חתונה אין הארבסט פון נחום באמזע [...]

Author: 
ורשבסקי, יצחק
Publication title: 
צוויי נייע ביכער: א חתונה אין הארבסט פון נחום באמזע [...]
Source published in: 
פארווערטס, 22.5.1949, 15
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[Two new books: Autumn Wedding by Nachum Bomse [...]]

ליטערארישע משפחה אויף נחום באמזע פייערונג

Publication title: 
ליטערארישע משפחה אויף נחום באמזע פייערונג
Source published in: 
פארווערטס, 3.5.1949, 8
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[Literary family at the celebration of Nachum Bomse]

באכנער מרדכי

Publication title: 
באכנער מרדכי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 216
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

אין אנדענק פון אן אומגעקומענעם יונגן גדול: א ספר וואס לעבט אויף דעם זכרון פון הרב יהושע בוימעל הי"ד, פון די באליבסטע תלמידים פון ל

Author: 
פרידנזון, יוסף
Publication title: 
אין אנדענק פון אן אומגעקומענעם יונגן גדול: א ספר וואס לעבט אויף דעם זכרון פון הרב יהושע בוימעל הי"ד, פון די באליבסטע תלמידים פון לובלינער ר' זצ"ל
Source published in: 
אידישע ווארט, 189 (תשרי), 39
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

[In memory of a great scholar who perrished young: A book that revives the memory of Rabbi Joshua Baumol, from the beloved students of the rabbi from Lublin, of blessed memory]
With the appearance of the responsa book:
עמק הלכה

בוימגארטן לייזער

Publication title: 
בוימגארטן לייזער
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1—8, 260
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

באדער יצחק-משה'

Publication title: 
באדער יצחק-משה'
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 206—207
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

באדער יצחק-משה הכהן

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
באדער יצחק-משה הכהן
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, 193.
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

המדור 'נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק'

Publication title: 
המדור 'נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק'
Source published in: 
סאוועטיש היימלאנד, 8 (1968), 8 (אוגוסט), 160.
Publishing place: 
מוסקבה
Date: 
1968
Publication Language: 
Remarks: 

[Notes to the calendar: writers and works]
Includes a chapter on Gershom Bader.