גרויסע אידישע פערזענליכקייטען פון גאליציע

Author: 
שרייבר, ישראל הלוי
Publication title: 
גרויסע אידישע פערזענליכקייטען פון גאליציע
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 6, 1—2 (ספטמבר-אוקטובר 1946), 18—20.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1946
Publication Language: 
Remarks: 

[Great Jewish Figures from Galicia]
Mainly about Nachman Krochmal

דער אידישער פילאזאף פון זשאלקיעוו

Author: 
ליריק, א. ס. [אהרן לוי ריקליס]
Publication title: 
דער אידישער פילאזאף פון זשאלקיעוו
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 1, 2 (מאי 1942), 4; 3 (יוני), 8—9
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1942
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jewish Philosopher from Zolkiew]
On Nachman Krochmal.

דער פילאזאף פון זשאלקיעוו: הונדערט יאהר נאכ'ן טויט פון נחמן קראכמאל

Author: 
ליריק, א. ס. [אהרן לוי ריקליס]
Publication title: 
דער פילאזאף פון זשאלקיעוו: הונדערט יאהר נאכ'ן טויט פון נחמן קראכמאל
Source published in: 
די צוקונפט, 45 (1940), 6 (יוני), 326—330.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1940
Publication Language: 
Remarks: 

[The philosopher from Zolkiew: 100 years since the death of Nachman Krochmal]

די טעאריעס פון דער יידישער היסטאריאגראפיע וועגן דער אנטוויקלונג פון דער יידישער קולטור

Author: 
מהלר רפאל
Publication title: 
די טעאריעס פון דער יידישער היסטאריאגראפיע וועגן דער אנטוויקלונג פון דער יידישער קולטור
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 10, כרך 9, חוברת 39 (490), 29.9.1933, 622—624
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1933
Publication Language: 
Remarks: 

[Theories of Jewish historiography on the development of Jewish culture]
Includes reference to Nachman Krochmal's thought.

רבי נחמן קראכמאל (מאנאגראפיע)

Author: 
ספיבק, יונה
Publication title: 
רבי נחמן קראכמאל (מאנאגראפיע)
Source published in: 
שיקאגא, שנה 1: 3 (ספטמבר 1930), 17—23; 4 (אוקטובר 1930), 16—21; 5 (נובמבר 1930), 36—46.
Publishing place: 
שיקגו
Date: 
1930
Publication Language: 
Remarks: 

[Rabbi Nachman Krochmal (Monograph)]

ר' נחמן קראָכמאַל און אחד־העם

Author: 
צייטלין, הלל
Publication title: 
ר' נחמן קראָכמאַל און אחד־העם
Source published in: 
דער מאָמענט, 18, גיליון 24 (28.1.1927), 4; 30 (4.2), 4; 42 (18.2), 4.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1927
Publication Language: 
Remarks: 

[Rabbi Nachman Krochmal and Achad Ha'Am]

נחמן קראכמאל

Author: 
בדר, גרשם
Publication title: 
נחמן קראכמאל
Source published in: 
בדר, גרשם, דרייסיג דורות אידען אין פוילען, 431—436.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1927
Publication Language: 

מבוא

Author: 
רבידוביץ, שמעון
Publication title: 
מבוא
Source published in: 
כתבי רבי נחמן קרוכמאל: ערוכים ומוגהים בצרוף מבוא הערות השואת גרסאות לוח מונחים ומפתחות, 16—225.
Publisher: 
עינות
Publishing place: 
ברלין
Date: 
1924
Publication Language: 
Remarks: 

For reviews of the edition - see the comment in Hebrew.
Part of the introduction appeared as an article in Hebrew, German, and Yiddish; for expansion on this, see the comment in Hebrew.

חכמה און אמונה: ווי דער 'פילאסאף אין א לאנגער קאפאטע' האט די ביידע געוואלט פאראייניקן

Author: 
פייגנבוים, בנימין
Publication title: 
חכמה און אמונה: ווי דער 'פילאסאף אין א לאנגער קאפאטע' האט די ביידע געוואלט פאראייניקן
Source published in: 
דער צײַט־גײַסט, 1, נומ' 19, 5.1.1906, 9—11
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1906
Publication Language: 
Remarks: 

[Wisdom and Faith: How a philosopher in a long capote united them both]
On Nachman Krochmal

אַ גרויסער ייִדישער פֿילאָסאָף אין אַ לאַנגער קאַפּאָטע

Author: 
פייגנבוים, בנימין
Publication title: 
אַ גרויסער ייִדישער פֿילאָסאָף אין אַ לאַנגער קאַפּאָטע
Source published in: 
דער צײַט־גײַסט, 1, נומ' 17, 22.12.1905, 9—10
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1905
Publication Language: 
Remarks: 

[A great Jewish philosopher in a long capote]
On Nachman Krochmal