באגריסונג צו מארטין בירנבוים, צו זיין 80טן געבוירן-טאג

Author: 
נוביק, פ.
Publication title: 
באגריסונג צו מארטין בירנבוים, צו זיין 80טן געבוירן-טאג
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 47 (1985), 1 (ינואר), 56—67
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1985
Publication Language: 
Remarks: 

[A blessing for Martin Birnbaum for his 80 birthday]

א פאר ווערטער צו דער געלעגנהייט פון מארטין בירנבומס אכציקסטן געבוירן-טאג

Author: 
סול, מ. א. (יורי)
Publication title: 
א פאר ווערטער צו דער געלעגנהייט פון מארטין בירנבומס אכציקסטן געבוירן-טאג
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 47 (1985), 1 (ינואר), 54—56
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1985
Publication Language: 
Remarks: 

[A few words on the occation of Martin Birnbaum's 80th birthday]

מארטין בירנבוים א בן-80

Publication title: 
מארטין בירנבוים א בן-80
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 46 (1984), 8 (אוקטובר), 52, 60
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1984
Publication Language: 

דאס ליכט פון ליד: דער דיכטער מארטין בירנבוים און דאס ליכט פון ליד

Author: 
שטרן, שלום
Publication title: 
דאס ליכט פון ליד: דער דיכטער מארטין בירנבוים און דאס ליכט פון ליד
Source published in: 
שטרן, שלום, שרייבער וואס איך האב געקענט: מעמוארן און עסייען, 328—333
Publishing place: 
מונטריאול
Date: 
1982
Publication Language: 
Remarks: 

[אור השיר: המשורר מרטין בירנבוים ואור השיר]

אימפרעסיעס ביים לייענען מארטין בירנבוימס 'לידער וועגן ליד'

Author: 
גולדברג, איצ'ה
Publication title: 
אימפרעסיעס ביים לייענען מארטין בירנבוימס 'לידער וועגן ליד'
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 44 (1982), 5 (יוני-יולי), 23—28
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1982
Publication Language: 
Remarks: 

On Martin Birnbaum's book לידער וועגן ליד

מארטין בירנבוימס 'לידער פון היינט און נעכטן'

Author: 
גולדברג, איצ'ה
Publication title: 
מארטין בירנבוימס 'לידער פון היינט און נעכטן'
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 41 (1979), 2 (פברואר), 39—44
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1979
Publication Language: 
Remarks: 

On Martin Birnbaum's book
לידער פון היינט און נעכטן

פרעזענטירונג צו מארטין בירנבוים

Author: 
סול, מ.א.
Publication title: 
פרעזענטירונג צו מארטין בירנבוים
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 39 (1977), 9 (דצמבר), 40—41
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

[A presentation for Martin Binbaum]; Winning the Zhitlowsky prize

א ווארט אין דער דיסקוסיע ארום מארטין בירנבוימס ליד

Author: 
סול, מ.א. (יורי)
Publication title: 
א ווארט אין דער דיסקוסיע ארום מארטין בירנבוימס ליד
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 37 (1975), 9 (דצמבר), 52—54
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1975
Publication Language: 
Remarks: 

About a poem of Martin Birnbaum

בירנבוים מארטין (מרדכי-עזריאל)

Publication title: 
בירנבוים מארטין (מרדכי-עזריאל)
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1—8, 305
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

מארטין בירנבוים: מארטין בירנבוים. – 'דער וועג ארויף' – קאאפעראטיווער פאלקס-פארלאג פון אינ. ארבעטער ארדן, ניו-יארק, 1939

Author: 
דוד, קוך
Publication title: 
מארטין בירנבוים: מארטין בירנבוים. – 'דער וועג ארויף' – קאאפעראטיווער פאלקס-פארלאג פון אינ. ארבעטער ארדן, ניו-יארק, 1939
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 2 (1940), 4 (אפריל), 56—57
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1940
Publication Language: 
Remarks: 

On martin Birnbaum's book דער וועג ארויף