דער טויט פון א כלל-טוער: צו דער פטירה פון ד"ר ראובן בירער

Publication title: 
דער טויט פון א כלל-טוער: צו דער פטירה פון ד"ר ראובן בירער
Source published in: 
דער מאמענט, 9.12.1931, 4
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1931
Publication Language: 
Remarks: 

The death of a public worker: The passing of Ruben Bierer

זיגמונט בירער

Author: 
סנדל, יוסף
Publication title: 
זיגמונט בירער
Source published in: 
סנדל, יוסף, אומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פוילן, 1, 56-57
Publisher: 
יידיש בוך
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1957
Publication Language: 

בירנבוים ראובן

Publication title: 
בירנבוים ראובן
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 309
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

מארטין בירנבוים, ז"ל (1904—1986)

Author: 
א.ג
Publication title: 
מארטין בירנבוים, ז"ל (1904—1986)
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 58 (1996), 7—8 (יולי-אוגוסט), 49—52
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1996
Publication Language: 
Remarks: 

איצ'ה גולדברג

פון צער צעצונדען (אויפן טויט פון מיין חבר מארטין בירנבוים)

Author: 
פלוטקין, חיים
Publication title: 
פון צער צעצונדען (אויפן טויט פון מיין חבר מארטין בירנבוים)
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 49 (1987), 9 (ספט'-אוקט'), 52—53
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1987
Publication Language: 
Remarks: 

Eulogy on Martin Birnabum

בירנבוים מארטין

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
בירנבוים מארטין
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 85-86
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

קולטור-נייס

Publication title: 
קולטור-נייס
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 120 (1986), 226—228
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1986
Publication Language: 
Remarks: 

Including on Martin Birnbaum's death

לזיכרון מארטין בירנבוים

Publication title: 
לזיכרון מארטין בירנבוים
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 48, 58—59
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

אויפן טויט פון מארטין בירנבוים

Publication title: 
אויפן טויט פון מארטין בירנבוים
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 48 (1986), 7—8 (יולי-אוגוסט), 34—41
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 
Remarks: 

On the death of Martin Birnbaum ; including:
34 – בירנבוים מרטין, 'זיין פען' [עטו]
35—41 – המדור 'הספדים':
35—37 – גולדברג איצ'ה, 'טרערן אויפן קבר פון מארטין בירנבוים'
37—38 – נוביק פסח, 'ניטא מארטין בירנבוים'
38—39 – סול מ. א. (יורי),"זיין הארץ וועט קלאפן אין אונדז"
40—41 – פלוטקין חיים, 'איך באוויין מיין חבר'
41 – בהרס רחל, 'פאר מארטינען'

פרעזענטירונג פון י. ב. ביילין-פריזן

Publication title: 
פרעזענטירונג פון י. ב. ביילין-פריזן
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 48 (1986), 5—6 (מאי-יוני), 55—58
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 
Remarks: 

Including about awarding a literary prize to Martin Birnbaum