Die jüdische Gemeinde Lwów in der Amtszeit des ...

CAHJP Code: 
PL/1165.04
Original name: 

Die jüdische Gemeinde Lwów in der Amtszeit des Rabbiners Jitzchak Schmelkes 1891-1905:
Protokolle, ein- und ausgehende Korrespondenz des Rabbiners mit dem Gemeindevorstand, Gemeindemitgliedern und Regierungsstellen, offizielle Bestätigungen, Rechnungen, Heiratsangelegenheiten, Lehreranstellung, Bestätigungen für Schächter, Reise des Rabbiners mit Familie in ein Kurbad, Korrespondenz die religiösen Angelegenheiten in den örtlichen Krankenhäusern betr., halachische Antwort betr. Begäbnisregeln, rituelle Reinheit der Mikwen, Kantorat, Anstellung des Rabbiners Braude als Prediger

Enth.: Zu Beginn der Akte befindet sich die Korrespondenz zwischen dem Gemeindevorstand mit Rabbiner Schmelkes, seine Ernennung zum Stadtrabbiner betr.
(Die späteren Dokumente wurden aus dem Deutschen ins Polnische übersetzt)

Xeroxkopien und Originale

Date of item:

from: 
1891
  -  
to: 
1905
Size: 
74
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
CAHJP
Site collections: 

Korespondencja w sprawie skarg członków gminy ż...

CAHJP Code: 
HM3/1410.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skarg członków gminy żydowskiej w Monasterzyskach na zwierchnośc gminną, dotyczących: zawyszonych poborów od rzezi rytualnej i sprzedaży mięsa koszernego, zakazu utrzymania minianów i inne.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1906
Size: 
38
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.99
Site collections: 

Korespondencja w sprawie pozwolenia dla Przełoż...

CAHJP Code: 
HM3/1409.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie pozwolenia dla Przełożeństwa izraelickiej gminy wyznaniowej w Założcach na pobieranie opłat od sprzedarzy męsa koszernego.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1904
Size: 
36
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.84
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń rzezników na P...

CAHJP Code: 
HM3/1408.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń rzezników na Przełożeństwo izraelickiej gminy wyznaniowej w Skalie za pobieranie zawyszonych oplat od rzezi rytualnej.

Date of item:

from: 
1902
  -  
to: 
1904
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.62
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1407.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmin żydowskich na zawyszony pobory datków domestykalnych i opłat pogrzebowych, na nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych i inne z miast: Obertyn, Jordanów, Chodorów, Bortniki, Żurawno, Rzepennik Biskupi, Jasło, Stanisławów, Żywiec, Trzebinia, Frysztak, Trembowla, Strzyżów, Delatyn, Monasterzyska, Rzeszów. W sprawie:
Prośba Dawida Reisa o pozwolenie nie nadawac świadectwa ogółnego wykształcenia przy nabyciu posady rabina w Starej Soli;
Zwrocenie Zwierchności gminnej w Kosowie, dotyczące pozwolenia na budowe hali dla rzezi rytyalnej.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
159
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.797
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zażaleń i protestów c...

CAHJP Code: 
HM3/1406.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zażaleń i protestów członków gmin żydowskich przeciw dokonanym wyborom zwierchności gminnej, zawyszonym datkóm domiestykalnym, taksom pogrzebowym, poborom za wpisy metrykalne, głoszenie zapowiedzi i zakazóm prowadzenia rzezi rytualnej bez konsensu z miast: Wołanka, Złoty Ponók, Bołszowce, Sambor, Dziedziłów, Jaryczów, Rudki, Rzeszów, Wiśnicz Nowy, Chrzanów, Wieliczka, Łańcut, Brzeżany, Nisko, Kuty, Klasno, Strzyżów, Bobowa.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
77
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.704
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych, nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych, przeciw cofnięcia zezwoleń na budowe rzezni drobiu i lazeń parowych, poboru oplat od mąki paschalnej, zakazu zmiany imion własnych, z miast, t. II: Rudnik, Tuchów, Tyśmienica, Sędziszów, Uhnów, Budzanów, Rohatyn, Dobromil, Mościska, Kozowa, Gliniany, Jordanów.
W sprawie: Odrzucenie przez Starostwo protestów przeciw wyboru Naftali Herscha Silbersteina rabinem w Cieszanowie;
Rozpatrzenie, dotyczące przymusowego powrotu nieofitki Elli Datner do domu rodziców w Białej;

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
135
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.629
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych i przy pochowaniu zwłok, nieprawidłowe prowadzenie ksiięg metrykalnych, przeciw zamknięcia łazeń rytualnych, zakazu o zmianie statutów gminnych i imion własnych, z miast, t. I: Stryj, Złotniki, Mikulińce, Kozowa, Przemyśl, Myszyn, Jabłonów, Biała, Niemirów, Stanisławów, Krasiczyn, Tarnów, Żółkiew, Trembowla, Mielec, Rohatyn, Szczurowice, Klasno, Niżniów, Kniaże, Nowe Sioło. Zawierają rekursy rabinów przeciw zbadania kwalifikacji osobistej przy piastowaniu do urządu rabina z miast: Złoty Potók i  Szczurowice.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
163
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.628
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: