Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1407.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmin żydowskich na zawyszony pobory datków domestykalnych i opłat pogrzebowych, na nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych i inne z miast: Obertyn, Jordanów, Chodorów, Bortniki, Żurawno, Rzepennik Biskupi, Jasło, Stanisławów, Żywiec, Trzebinia, Frysztak, Trembowla, Strzyżów, Delatyn, Monasterzyska, Rzeszów. W sprawie:
Prośba Dawida Reisa o pozwolenie nie nadawac świadectwa ogółnego wykształcenia przy nabyciu posady rabina w Starej Soli;
Zwrocenie Zwierchności gminnej w Kosowie, dotyczące pozwolenia na budowe hali dla rzezi rytyalnej.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
159
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.797
Site collections: