W sprawie emigracji do Argentyny - Mania Schale...

CAHJP Code: 
CD/375.33
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Mania Schalet z dziećmi Awigdorem, Zisią, i Sosią-Sarą, Trembowla; photo.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.575
Site collections: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Gitel Raubvo...

CAHJP Code: 
CD/375.14
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Gitel Raubvogel (rolniczka) z dziećmi Klarą i Dawidem (pomocnik stolarski), Zborów:
- photo;
- kwestionariuszy dla uzyskania zezwolenia na wjazd do  Republiki Argentyńskiej.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
105
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, дд.410,413
Site collections: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Mozes Kraus ...

CAHJP Code: 
CD/375.10
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Mozes Kraus (malarz pokojowy), Tarnopol:
- poświadczenie zamieszkania;
- photo.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.222
Site collections: 

1. Ogłoszenie gminy żydowskiej w m. Trembowla o...

CAHJP Code: 
CD/374.19
Original name: 

1. Ogłoszenie gminy żydowskiej w m. Trembowla o wydzierzawienie łazni.
2. W sprawie dzialalności gospodarczo-finansowej i remontu łazni rytualnej w m. Tarnopol z załączeniem dziennika remontu i szkiców.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1937
Size: 
65
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.18
Site collections: 

W sprawie emigracji - Hersch Bieder z żoną Sofi...

CAHJP Code: 
CD/373.05
Original name: 

W sprawie emigracji - Hersch Bieder z żoną Sofią i synem Dawidem,  (Mogielnica) do Argentyny; swiadectwa moralności; karty sanitarne; paszport; photo.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1939
Size: 
64
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, дд.41, 42
Site collections: 

W sprawie emigracji - Dawid Baltuch, rolnik z ż...

CAHJP Code: 
CD/373.04
Original name: 

W sprawie emigracji - Dawid Baltuch, rolnik z żoną Rózią i synem Leonem-Ryszardem (Podhajce), do Argentyny; karta sanitarna emigranta, kwestionariuszy dla uzyskania zezwolenia na wyjazd; photo.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.28
Site collections: 

W sprawie emigracji - Hersch Bieder z żoną Sofi...

CAHJP Code: 
CD/373.05
Original name: 

W sprawie emigracji - Hersch Bieder z żoną Sofią i synem Dawidem,  (Mogielnica) do Argentyny; swiadectwa moralności; karty sanitarne; paszport; photo.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1939
Size: 
64
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, дд.41, 42
Site collections: 

W sprawie emigracji - Dawid Baltuch, rolnik z ż...

CAHJP Code: 
CD/373.04
Original name: 

W sprawie emigracji - Dawid Baltuch, rolnik z żoną Rózią i synem Leonem-Ryszardem (Podhajce), do Argentyny; karta sanitarna emigranta, kwestionariuszy dla uzyskania zezwolenia na wyjazd; photo.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.28
Site collections: 

Pamiętny znak blaszany Związku Żydów Uczestnikó...

CAHJP Code: 
PL/1180
Collection name: 
Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski
Original name: 

Pamiętny znak blaszany Związku Żydów Uczestników Walki o Niepodległość Polski z miast Galicji Wschodnej: Bolechów, Czortków, Kołomyja, Tarnopol, Stanisławów.

Date of item:

from: 
1918
  -  
to: 
1919
Size: 
1
Language: 
Country: 
Origin: 
The Central Zionist Archives Jerusalem
Site collections: 

Foto pamiętkowe abiturientów (większość z który...

CAHJP Code: 
PL/1188
Original name: 

Foto pamiętkowe abiturientów (większość z których Żydzi) i nauczycieli VIII-ej "A" klasy II-go Gimnazjum w Stanisławowie, zrobione z powodu Zjazdu byłych uczniów po 10 lat od zakonczenia tego Gimnazjum (1911-1921).

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
1
Language: 
Country: 
Origin: 
CAHJP
Site collections: