Sendzhishuv

שם באנגלית: 
Sendzhishuv
שם בפולנית: 
Sędziszów