Wykaz rzemieślników  i właściełów drobną wytwor...

CAHJP Code: 
CD/377.03
Original name: 

Wykaz rzemieślników  i właściełów drobną wytworczośćią w m-ku Pomorzany.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1930
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.106
Site collections: 

Wykazy firm, kupców, handłowców w miejscowościa...

CAHJP Code: 
CD/377.07
Original name: 

Wykazy firm, kupców, handłowców w miejscowościach: Zborów, Wasilkowce, Czarnokońce, Sidorów, Probużna, Niżborg Nowy, Złotniki, Nowosiołka, Wołośzczyzna, Sosnów, Boków, Mogielnica, Mszaniec, Łoszniów, Strusów, Semenów, Janów.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
67
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.181
Site collections: 

W sprawie  pozewu Zofji Nogi (rolniczka)  w m-k...

CAHJP Code: 
CD/376.05
Original name: 

W sprawie  pozewu Zofji Nogi (rolniczka)  w m-ku Chorostków przeciw Mendelowi Pollakowi (majster stolarski) i innych z m-ka Chorostków o zapłacenie długu

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1930
Size: 
95
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.351
Tags: 
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chaimie Leibie Thein (k...

CAHJP Code: 
CD/376.14
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chaimie Leibie Thein (krawiec) z m-ka Chorostków.
Akt zejścia i wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1922
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.753
Site collections: 

W sprawie  pozewu Zofji Nogi (rolniczka)  w m-k...

CAHJP Code: 
CD?376.05
Original name: 

W sprawie  pozewu Zofji Nogi (rolniczka)  w m-ku Chorostków przeciw Mendelowi Pollakowi (majster stolarski) i innych z m-ka Chorostków o zapłacenie długu

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1930
Size: 
95
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.351
Tags: 
Site collections: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Lazel Jawer,...

CAHJP Code: 
CD/375.40
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Lazel Jawer, slusarz,  Skałat; zaświadczenia o przyznanie prawa ubogich Lazela i Fanci Jawner, oraz jego teściowej Witi Długacz.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.598
Site collections: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Hersch Schäc...

CAHJP Code: 
CD/375.37
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Hersch Schächter, zegarmistrz i złotnik (sklep towarów zegarmistrzowsko-jubilerskich), z zoną Mirlą (Miną ) I dziećmi Oskarem I Pepą, Trembowla.

Date of item:

from: 
1932
  -  
to: 
1933
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.580
Site collections: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Mozes Kraus ...

CAHJP Code: 
CD/375.10
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Mozes Kraus (malarz pokojowy), Tarnopol:
- poświadczenie zamieszkania;
- photo.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.222
Site collections: 

О замещении солдат-евреев, работающих в пекар...

CAHJP Code: 
CD/354.21
Original name: 

О замещении солдат-евреев, работающих в пекарнях Львова на русских солдат, в связи с приказом интенданта армий Юго-Западного фронта о запрещении допускать  солдат-евреев "в продовольственные магазины и в заведения и учреждения, изготовляющие пищевые продукты для войск".
Список солдат-евреев, обслуживающих Львовские хлебопекарни.

Date of item:

from: 
1914
  -  
to: 
1914
Size: 
5
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Киев, Ф.363, оп.1, д.2 (extract)
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: