Wykazy kupców i przemysłowców, którzy "niezgłos...

CAHJP Code: 
CD/377.09
Original name: 

Wykazy kupców i przemysłowców, którzy "niezgłosili do legalizacji swych narzędzi metrycznych w miejscowościach powiatów: Tarnopol, Zborów i Zbaraż, oraz w mm. Zborów i Zbaraż.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.244
Site collections: 

Wykazy firm, kupców, handłowców w miejscowościa...

CAHJP Code: 
CD/377.07
Original name: 

Wykazy firm, kupców, handłowców w miejscowościach: Zborów, Wasilkowce, Czarnokońce, Sidorów, Probużna, Niżborg Nowy, Złotniki, Nowosiołka, Wołośzczyzna, Sosnów, Boków, Mogielnica, Mszaniec, Łoszniów, Strusów, Semenów, Janów.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
67
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.181
Site collections: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Markus-Leib ...

CAHJP Code: 
CD/375.28
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Markus-Leib Friedman, rolnik, Zborów.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
47
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.541
Site collections: 

W sprawie emigracji - Dawid Baltuch, rolnik z ż...

CAHJP Code: 
CD/373.04
Original name: 

W sprawie emigracji - Dawid Baltuch, rolnik z żoną Rózią i synem Leonem-Ryszardem (Podhajce), do Argentyny; karta sanitarna emigranta, kwestionariuszy dla uzyskania zezwolenia na wyjazd; photo.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.28
Site collections: 

W sprawie emigracji - Dawid Baltuch, rolnik z ż...

CAHJP Code: 
CD/373.04
Original name: 

W sprawie emigracji - Dawid Baltuch, rolnik z żoną Rózią i synem Leonem-Ryszardem (Podhajce), do Argentyny; karta sanitarna emigranta, kwestionariuszy dla uzyskania zezwolenia na wyjazd; photo.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.28
Site collections: 

Wykaz żydowskich gospodarstw rolnych na terenie...

CAHJP Code: 
HM2/9259.27
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Wykaz żydowskich gospodarstw rolnych na terenie woj. tarnopolskiego.

Zestawienie powiatowe z ruchu kolonizacyjnego żydowskiego w pow. Przemyślańskim.

Date of item:

from: 
1927
  -  
to: 
1927
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.748
Site collections: 

Об аресте и содержании в Тернопольской тюрьме...

CAHJP Code: 
CD/350.22
Original name: 

Об аресте и содержании в Тернопольской тюрьме еврея из подольской земледельческой колонии Бзова Рувина Гершковича Гринштейна, обвиненном "в политической неблагонадежности и в тайном пребывании в Тернополе с неизвестными преступными целями".

Date of item:

from: 
1915
  -  
to: 
1915
Size: 
6
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Киев, ф.361, оп.1, д.905
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zbierania datków pieni...

CAHJP Code: 
CD/319.20
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja w sprawie zbierania datków pieniężnych wśród ludnośći woj. Tarnopolskiego, w tej liczbie, przez Towarzystwo opieki nad chalucami i emigrantami palestyńskimi "EZRA" w Tarnopolu (ze statutem).

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1925
Size: 
157
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.1197
Site collections: 

Korespondencja z Żydowskim Towarzystwem Rolnicz...

CAHJP Code: 
CD/312.03
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Korespondencja z Żydowskim Towarzystwem Rolniczym w Koropcu (zarząd głόwny we Lwowie) dot. rejestracji, łącznie ze Statutem i wykazem członkόw zarządu.

Date of item:

from: 
1932
  -  
to: 
1938
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.8, оп.1, д.247
Site collections: