Zbarazh

שם באוקראינית: 
Збараж [Zbarazh]
שם בפולנית: 
Zbaraż
שם בעברית: 
זברז'
שם ביידיש: 
זבאריזש (Zbarizh)
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Ternopil Region
נתוני אוכלוסייה: 

השנה

כלל האוכלוסיה

היהודים

1765

(?)

910

1830

8062

3768

1890

8785

3631

1900

8310

2896

1910

9983

3291

1921

8409

2982

1931

(?)

2870

 

זבארז' ממוקמת כ 15 ק"מ צפונית מזרחית לטרנופול, על גדת נהר הניזנה (Hnizna) על גבי גבעה השולטת על המרחב שסביבה. מיקומה של זבארז' כעיר ספר בחלקה המזרחי של גליציה, הביא לביצורה של העיר מספר פעמים, ושרידי חלק מן המבצרים אלו עדיין קיימים בה. העיר נוסדה עוד לפני המאה הי"ג, ונבנה בה מבצר העשוי עץ, בחלקה הישן של העיר (Stary Zbaraz) בידי משפחת זבארסקי כבר בסוף המאה הי"ד. מבצר זה נשרף במתקפות הטטארים ב 1447 וכל מגיניו נהרגו בשריפה ואיתם גם הנסיך ואסיל נסויזקי ((Vasyl Nesvizky. הטירה נבנתה שוב באותו המקום ומאותם החומרים, ושוב מגיניה נספו בנסיבות דומות בשנת 1589, במתקפה של הנומאדים על העיר, אז פיקד על העיר יאנוש זבארסקי (Janusz Zbarski). העיר שוקמה מחדש ונבנה בחלקה החדש של העיר (Novi Zbaraz) מבצר מפואר עשוי אבן שבנייתו הסתיימה סביב שנת 1626. מבצר זה עמד בהצלחה בימי פרעות ת"ח-ת"ט 1648-9 אל מול צבא הקוזאקים של חמלניציקי, אמנם, העיר והמבצר נכבשו ונשרפו ב 1675 בידי העות'מנים, ותושבי העיר גורשו כולם עד לכיבוש העיר מחדש בידי הפולנים. בראשית המאה הי"ח ניתנה העיר למשפחת וישניובייצקי (Wiśniowiecki) והללו הפכו את המבצר לארמון. מיקומה האסטרטגי של העיר לא מנע מחיילים רוסיים לבזוז את העיר בראשית המאה הי"ח. בשנת 1762 עברה העיר לידי משפחת פוטוצקי, והללו שלטו בעיר עד אמצע המאה הי"ט.