1. Sprawozdania o wystąpieniach antysemickich w...

CAHJP Code: 
HM2/9491.3
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania o wystąpieniach antysemickich w miejscowościach: Złoczów, Dynów, Kraków, Bircza, Tarnów, Szczerzec, Pilzno, Żurawno, Wołoczyska, Zbaraż, Podgórze, i w powiatach Sokal i Skałat. 2. Sprawozdania dot. wysłania żołnierzy do Podwołoczysk i Niska celem zapobieżenia wystąpieniom antysemickim. 3. Sprawozdania dot. ucieknierów od pogromów Żydow rosyjskich w Brodach, Tarnopolu, Podwołoczyskach i Radziwiłłowie.

Date of item:

from: 
1881
Size: 
204
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3102