התכתבות של הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" עם המ...

CAHJP Code: 
HM3/1071.02
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

התכתבות של הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" עם המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה, הועד לעזרה לחלוצים, ה"אידישער יימיגראנטן שוץ-פאריין (ארגענטינע)" וסניפיו וכן עם יהודים רגילים בערי גליציה בענייני: בדיקות רפואיות, הכשרה מקצועית , הכנת מסמכים, קבלת דרכונים ואשרות, הלואות וסיוע לקניית כרטיסי רכבת ואוניה לארץ ישראל, למדינות אמריקה ודרום אפריקה.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
230
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.134

התכתבות הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" עם המשר...

CAHJP Code: 
HM3/1071.01
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

התכתבות הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" עם המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה, הועד לעזרה לחלוצים, הסתדרות "אחוה", הקרן הקימת לישראל בפולין וסניפיה בערי גליציה בעניני: בדיקות רפואיות, הכשרה מקצועית, הכנת מסמכים, קבלת דרכונים ואשרות, הלואות וסיוע לקניית כרטיסי רכבת ואוניה לארץ ישראל ולמדינות אחרות. בתיק נמצא דו''ח על פעילות קבוץ ההכשרה בהליץ'.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
186
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.128

התכתבות של המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה עם...

CAHJP Code: 
HM3/1070.05
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

התכתבות של המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה עם סניף הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" בלבוב, הועדות הארץ-ישראליות בערי גליציה, הועד לעזרה לחלוצים בענייני הכנת מסמכים, קבלת פספורטים ואשרות, הלואות וסיוע לקניית כרטיסי רכבת ואוניה. בתיק נמצאת מודעה על מותו של נשיא הועד הפועל דר' ל. מוצקין (8.11.1933).

Date of item:

from: 
1933
Size: 
130
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.118

איבערשרייבן פון יידישע צענטראלע עמיגראציע געז...

CAHJP Code: 
HM3/1070.02
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

איבערשרייבן פון יידישע צענטראלע עמיגראציע געזעלשאפט אין פוילן ("יעאס") און זיין לעמבערגער אפטייל מיט גאליציאנישע יידן וועגן עמיגראציע-ענינים: העלפן אין באקומען וויזעס קיין אמעריקאנישע לענדער און הלואות מיט סובסידיעס פאר קויפן די שיף-קארטן, און אנדערע.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
58
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.109

HM3/1070.01

CAHJP Code: 
HM3/1070.01
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie

Date of item:

from: 
1929
Size: 
262
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.105

צירקולאר-בריוון פון יידישע צענטראלע עמיגראציע...

CAHJP Code: 
HM3/1069.10
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

צירקולאר-בריוון פון יידישע צענטראלע עמיגראציע געזעלשאפט אין פוילן צו אלע אפטיילונגען וועגן: פאך-בילדונג און שפראך-קורסן פאר קינפטיקע עמיגראנטן, עמיגראציע קיין אורוגוויי, הלואות פאר עמיגראנטן, יונגעלייט וועלכע פארן קיין ארגענטינע, טראנספארט לויט "פרענטש-ליין" קיין קובע, מעקסיקע, קאלומביע און ווענעסועלע, און אנדערע.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
36
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.102

צירקולאר-בריוון פון יידישע צענטראלע עמיגראציע...

CAHJP Code: 
HM3/1069.09
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

צירקולאר-בריוון פון יידישע צענטראלע עמיגראציע געזעלשאפט אין פוילן צו אלע אפטיילונגען וועגן: מיטארבעטן מיט שיף-געזעלשאפט "ראיאל מייל", וועלכע פירט עמיגראציע קיין דרום-אמעריקע; באקומען שיף-קארטעס; שפראך-קורסן פאר עמיגראטן; וועגן וויזעס קיין ענגלאנד, אויסטראליע און ניו זעלאנד, און אנדערע. איבערשרייבן פון משרד "הארץ-ישראלי המרכזי" מיט גאליציאנישע יידן וועגן צוגרייטונג צו עליה קיין ארץ-ישראל.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.101

התכתבות של המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה עם...

CAHJP Code: 
HM3/1069.08
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

התכתבות של המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה עם סניף הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" בלבוב, הועדות הארץ-ישראליות בערי גליציה, הועד לעזרה לחלוצים בענייני הכנת מסמכים והכשרה המקצועית של מהגרים ועולים חדשים לארץ-ישראל. בתיק נמצאת רשימה של חברי הועדה המקצועית בבוריסלב.

Date of item:

from: 
1925
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.100

די סטאטיסטישע באריכטן פון דער עמיגראציע-פאראי...

CAHJP Code: 
HM3/1067.13
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

די סטאטיסטישע באריכטן פון דער עמיגראציע-פאראייניקונג "הייאס-יקא- עמייגדירעקט" און פון יידישער צענטראלער עמיגראציע-געזעלשאפט אין פוילן "יאס" וועגן באשעפטיקונג, צאל און עלטער פון יידישע עמיגראנטן.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
20
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.13

פראטאקאל פון דער פארוואלטונג-זיצונג פון דער ע...

CAHJP Code: 
HM3/1067.01
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

פראטאקאל פון דער פארוואלטונג-זיצונג פון דער עמיגראציע געזעלשאפט "יעאס" (10-11.11.1937) מיטן אנטייל פון די פארשטייער פון די שטעט: ביאליסטאק, בריסק, ווארשע, ווילנע, לאדז, לובלין, לעמבערג, ראוונע און קראקע; טאג-ארדנונג: באריכטן וועגן געזעלשאפטלעכער טעטיקייט, ביודזשעט און פארוואלטונג-וואלן. דער פארזיצער פון ראט משה שליט פון ווילנע עפנט די זיצונג און בעט באערן דעם אנדענק פון 5 חלוצים, וועלכע זיינען געפאלן אלס קרבנות אין ארץ ישראל.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.1