W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/723.01
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:1. Moses Lautman z żoną Etel Lautman f. Kupferberg, Starunia; do różnych krajów europejskich (1921-1925); świadectwo urodzin Etel Kupferberg; świadectwa kwalifikacyjne, paszporty Mosesa Lautmana;2. Benjamin Lautman, Starunia, do Wiednia (1920);3. Juliusz Mayer, Bohorodczany, do Nemiec (1929).

Date of item:

from: 
1920
Size: 
109
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.452, 453, 455