קבלות, חשבונות ודו''חות של סוחרים מגליציה

CAHJP Code: 
HM3/919.05
Collection name: 
Magistrat m. Lwowa
Original name: 

קבלות, חשבונות ודו''חות של סוחרים מגליציה

Date of item:

from: 
1581
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.52, оп.1, д.70

כרוז הקורא להרשמת הילדים לבית הספר

CAHJP Code: 
PL 177
Original name: 

כרוז הקורא להרשמת הילדים לבית הספר

English name: 
A proclamation about children registration to school

Date of item:

from: 
1931
Language: 
Country: 
Community: 

כרוז הקורא את יהודי גליציה המזרחית להכריז על ...

CAHJP Code: 
PL 173
Original name: 

כרוז הקורא את יהודי גליציה המזרחית להכריז על שפתם היהודית או העברית בזמן מפקד האוכלוסיה

English name: 
A proclamation for the Jews of Eastern Galicia to declair thier language.
Language: 
Country: 

הודעה על הופעת העתון "דאס לעבען אין סטאניסלאוו

CAHJP Code: 
PL 175
Original name: 

הודעה על הופעת העתון "דאס לעבען אין סטאניסלאוו

Date of item:

from: 
1931
Language: 
Country: 

1. "Der Israelit" קטע מעתון 1873 (Nr.18)1883 (N...

CAHJP Code: 
PL - 516
Original name: 

1. "Der Israelit" קטע מעתון 1873 (Nr.18)1883 (Nr. 19)2. "יידישע פעסטר צייטונג"ספטמבר 1880

English name: 
1. Parts of the Newspapaer "Der Israelit" 1873 (Nr.18)1883 (Nr. 19)2. The Yiddish Newspaper "Fester"September 1880

Date of item:

from: 
1873
Language: 
Country: 

רעכענשאפטס - בעריכט

CAHJP Code: 
PL - 591
Original name: 

רעכענשאפטס - בעריכט

English name: 
Financial report

Date of item:

from: 
1894
Language: 

Księga metrykalna zgonów Gminy wyznaniowej żydo...

CAHJP Code: 
HM3/905.03
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna zgonów Gminy wyznaniowej żydowskiej w Zbarażu, 1930-1933.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.701, оп.1, д.66

Protokoły i wiadomości egzaminów końcowych w Sz...

CAHJP Code: 
HM3/896.35
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Protokoły i wiadomości egzaminów końcowych w Szkolie przemysłowo-zawodowej dla dziewczęt żydowskich w Przemyślu, z nazwiskami wychowanek.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
22
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.849

W sprawie pozewu Zygmunta Saphira (miejski leka...

CAHJP Code: 
HM3/877.23
Collection name: 
Sąd powiatowy w Kałuszu
Original name: 

W sprawie pozewu Zygmunta Saphira (miejski lekarz weterynarji w Kałuszu) przeciw rolnika w Hołyniu o zapłacenie honorarim za zbadanie chorego konia.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.114, оп.1, д.15

הסכמים שונים בענייני ממון: כתובות, גטין, חובו...

CAHJP Code: 
HM2/9585.1
Collection name: 
Magistrat m. Lwowa
Original name: 

הסכמים שונים בענייני ממון: כתובות, גטין, חובות, השכרות וכד'.מכתבים פרטיים ופתקים.

Date of item:

from: 
1679
Size: 
129
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.52, оп.2, д.589