קבלות, חשבונות ודו''חות של סוחרים מגליציה

CAHJP Code: 
HM3/919.05
Collection name: 
Magistrat m. Lwowa
Original name: 

קבלות, חשבונות ודו''חות של סוחרים מגליציה

Date of item:

from: 
1581
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.52, оп.1, д.70