הסכמים שונים בענייני ממון: כתובות, גטין, חובו...

CAHJP Code: 
HM2/9585.1
Collection name: 
Magistrat m. Lwowa
Original name: 

הסכמים שונים בענייני ממון: כתובות, גטין, חובות, השכרות וכד'.מכתבים פרטיים ופתקים.

Date of item:

from: 
1679
Size: 
129
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.52, оп.2, д.589